Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.5.2016: voi Vartiosaarta

Posted on , 0

Voi Vartiosaarta. Kannatin hylkäysesitystä, joka äänestyksessä hävisi äänin 2-7. Minä ja vasemmistoliitto jätimme eriävän mielipiteen asiaan. Näin ollen rakentaminen etenee käsiteltäväksi kaupunginhallitukseen ja valtuustoon. Mutta toivoa on: nyt jokainen valtuutettu voi päättää itse, haluaako tuhota tämän upean luontokohteen.

Hyväksyttiin taloussuunnitelma ja toimintasuunnitelma. Lisättiin Oden ehdotuksesta, että ”Lautakunta toteaa, että budjettiesitys ylittää raamin 650 000 eurolla. Lautakunta pitää ylitystä perusteltuna, koska Helsinki on MAL-sopimuksessa sitoutunut nopeuttamaan asuntotuotantoa ja siten kaavoitusta 6000 asuntoon vuodessa. Lautakunta on omassa AM;-lausunnossaan esittänyt vielä tätäkin nopeampaa asuntotuotantoa.”

Bunkkeri, Jätkäsaaressa, tarkistettu esitys. Valtuusto päätti juuri, että se myydään ja siihen tulee liikuntatiloja ja asuntoja. Kolme ensimmäistä kerrosta on varattu liikuntatiloille, neljäs osittain liikuntatiloille ja viidennestä ylöspäin tulee maksimissaan yhdeksän kerrosta asumista. Siihen mahtuu 500 asukasta! Tästä saatiin lausunnot, muistutuksia (7 kpl) ja kirjeitä (2 kpl). Huomautukset kohdistuivat Bunkkerin korkeuteen ja varjostavuuteen. Liikuntahankkeita pidettiin kannatettavina. Kaavaehdotukseen ei tehty muutoksia. Päätettiin esityksen mukaisesti.

Lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, joka koskee Vuosaaren metroaseman jalankulkuyhteyksiä. Kannatetaan jalankulkuyhteyksien kehittämistä metroaseman ja kauppakeskuksen välillä. Esityksen mukaan.

Lausunto kaupunginhallitukselle toivomusponnesta asukastila Mellarin suunnittelusta yhdessä asukkaiden kanssa. Mikäli uusia sijaintiehdotuksia asukastilasta tehdään, selvittää kaupunkisuunnitteluvirasto niiden edellytykset kaavoituksen näkökulmasta. Esityksen mukaan.

Poikkeamishakemus (Punavuori, Ratakatu 9) hylätään. Siinä haettiin toimistorakennuksen 2.–5. kerroksen (1 120 k-m²) muuttamista asuntohotelliksi. Jäi viikoksi pöydälle.