Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Kaupunkisuunnittelulautakunta 16.2.2016: Bunkkeriin liikuntaa ja asuntoja, Kauppatorilta autoja pois

Jätkäsaaren Bunkkerin ja naapurikortteiden asemakaava ja liikennesuunnitelma. Bunkkeriin tulee uimahalli ja liikuntatiloja. Kaksi kerrosta puretaan ja keskeltä kaikki kerrokset paitsi ensimmäinen. Liikunta tulee kolmeen ensimmäiseen kerrokseen ja viidennestä eteenpäin tulee asuntoja, enintään kymmenen kerrosta. Uusia asukkaita saadaan mahtumaan 500. Alueelle tulee uusi Bunkkerinkuja.

Kuva on esityslistan kaavaselotustuksesta

Kuva on esityslistan kaavaselotustuksesta

Kauppatorin ja Lyypekinlaiturin pysäköintisuunnitelma. Kauppatorilta poistuu 120 kpl päiväsaikaan sekä noin 200 kpl torikauppa-ajan ulkopuolella käytössä olevaa pysäköintipaikkaa. Torikauppaa saadaan enemmän. Korvaavia paikkoja ei ole löydettävissä alueelta.

Lausunto kaupunginhallitukselle valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventoinnista. Helsingin alueelle sijoittuu kaksi valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta: Suomenlinna ja Vantaanjokilaakso.

Rakennuskiellon asettaminen Pohjois-Pasilaan kaavamuutosprosessin takia, alueella on mm. Postin pääkonttori.

Lausunto kaupunginhallitukselle kuntalaisaloitteesta, jossa esitetään Humalistonkadun länsiosan muuttamista Toivo Kärjen kaduksi. Ei puolleta, koska nimien muuttelu aiheuttaa sekaannusta. Toivo Kärki on talletettu nimipankkiin mahdollista tulevaa tarvetta varten.

Lausunto kaupunginhallitukselle toivomusponnesta, joka koskee HSL:n lipunhintojen korotuksia ja Raide-Jokerin kiirehtimistä. Korotuksia ei pidetä hyvänä asiana ja muutenkin pitäisi nyt määritellä miten subventioaste jatkossa määritellään. Raide-jokerin tarvitsemat muutokset luvataan ja alkuvuodesta lautakuntaan.

Koko lista