Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.1.2016 saldoa

Hernesaaren osayleiskaava. Muutenhan aivan vallan hienoa, tulee uutta ja paljon uusia asukkaita, julkista rantaa ja lisää merellistä Helsinkiä. Kaavassa on isohko venesatama, joka maksaa maksimissaan 70 miljoonaa euroa. Se on tässä kohtaa maksimimalli satamalle, mutta oli tarvetta lisätä lautakunnan näkemys asiasta.

Kannatin perussuomalaisten ehdottamaa lisäystä: ”Lautakunta edellyttää, että valmistelua jatketaan venesataman osalta siten, että alueelle suunnitellaan huomattavasti pohjaesitystä pienempi venesatama, joka vastaa helsinkiläisten veneilijöiden tarpeita, ei sisällä jättimäisiä merentäyttöjä eikä tuki veneilyväyliä tai kilpapurjehdusratoja. Suunnittelu toteutetaan normaalissa kaavoitusprosessissa yhteistyössä purjehduskilpailujen järjestäjien, vesibussiyrittäjien, Helsingin Sataman ja liikenneviraston kanssa.” Äänestyksessä lisäys tehtiin ääni 5 (ps, vas, dem, 1 vihr) – 4 (kok, 1 vihr).

Lautakunta viimeksi lisäsi ajatuksen tutkia korkeaa rakentamista, se on nyt poistettu tästä ehdotuksesta. Virasto on hakenut optimitehokkuutta autopaikkojen rakentamiseen verrattuna. Alueen pohjoisosassa voisi tutkia vielä korkeampaa rakentamista jatkosuunnittelussa.

Meilahden huvila-alueen kaava. Ihan hyvä kaava minusta. Ehdotus koskee aluetta, joka on Paciuksenkadun ja meren väliin jäävällä alueella. Vielä tässä alkuviikosta tuli esille pari kysymystä koskien metsiä tässä ehdotuksessa, joten pyysin asian vielä viikoksi pöydälle.

1) Uusi ulkoilureitti, joka esitetään eteläpohjoissuuntaisena arvokkaiden metsien poikki
(noin 70 m itään Seurasaaren sillasta) pirstoo mm. edustavan
jalopuumetsikön. Esittelijä vastasi, että se on tarkoitus toteuttaa kapeana ja valaisemattomana kivituhkaväylänä ja siten ettei arvokas jalopuumetsikkö tuhoudu.

2) Meilahden kallioalueen notkelmien poikki vedettävä uusi länsi-itä-suuntainen
ulkoilureitti, joka hävittää ison joukon kaupungin METSO-selvityksessä arvokkaaksi
todettuja hienoja vanhoja kangasmetsiä. Esittelijä vastasi, että kallioalue on melko pienessä virkistyskäytössä tällä hetkellä. Selännemetsän pururata on huonosti saavutettavissa alku- ja loppukohtansa epäselvyyden takia. Uusi reitti varmistaisi lisäkäyttöä. Tämäkin on tarkoitus toteuttaa kapeana ja valaisemattomana kivituhkaväylänä, joka toteutetaan metsää kunnioittaen.

3) Maija Talvion puiston itäpuolelle siirretään huvilarakennuksia (kohta, jossa Seurasaarentiessä
voimakas mutka) esitetyt uudet siirrettävät huvilarakennukset tulevat arvokkaaseen
lehtoon, josta pääosa on luonnonsuojelulain 29 § mukaista jalopuumetsikköä. Esittelijä vastasi, että nämä tulevat vanhan Bergvikin huvilan kohdalle, joka on purettu 1967. Metsä ei ole ikänsä puolesta kovin arvokas ja että jalopuumetsikön ohjeellinen pinta-ala on 1 ha, rajautuessaan 0,5 ha. Tämä ei ole esittelijän mukaan erityisen edustava metsä eikä täytä näitä kriteereitä.

Muita asioita: Konalan kerrostaloalue (Vähäntuvantie 7–9). Kaksi uutta viisikerroksista rakennusta ja pysäköinnin uudelleen järjestelyt. 80 uutta asukasta päätettiin näin.

Lausunto kuntalaisaloitteesta, pyöräkaista Hämeentielle välillä Hakaniemi Sörnäinen. On toteutumassa. Uudessa liikennesuunnitelmassa henkilöautoliikenne ohjataan pois Hämeentien eteläosalta Helsinginkadun eteläpuolella, erilliset bussikaistat poistetaan ja kadun reunoille rakennetaan yksisuuntaiset pyörätiet. Ei muutettu mitenkään.

Muita asioita listalla:

Liikennesuunnittelun puitesopimusten 2016–2019 kilpailuttamisen periaatteet. Kaupunkisuunnitteluviraston vuoden 2016 tulosbudjetti