Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.1.2016: Hernesaari, Meilahden huvilat

Viime viikolta pöydälle jääneitä asioita:

Hernesaaren osayleiskaava. Muutenhan aivan vallan hienoa, tulee uutta ja paljon uusia asukkaita, julkista rantaa ja lisää merellistä Helsinkiä. Yksi asia on mietinnän alla. Kaavassa on isohko venesatama, joka maksaa maksimissaan 70 miljoonaa euroa. Sehän on ihan mahdottoman paljon. On totta, että tässä kohtaa se on vain maksimimalli satamalle, mutta ehkä syytä todeta päätöksessä toivomus sataman rakentamisesta oleellisesti pienempänä. Osasyy keskustelulle on purjehtijoiden ja lajiliiton eriävät näkemykset siitä, mitä kansainvälisen mittaluokan kilpailut tarvitsevat. Onneksi seuroilla on aikaa ratkoa tätä ongelmaa ennen toteutusta.

Meilahden huvila-alueen kaava. Ihan hyvä kaava minusta. Ehdotus koskee aluetta, joka on Paciuksenkadun ja meren väliin jäävällä alueella. Baanasta tehdään vielä erillinen selvitys, liikennesuunnitelma tuodaan erillisenä lautakuntaan, Paciuksenkadun asuin- ja toimitilarakentamista selvitetään erikseen. Samoin liito-oravien tilanne selvitetään vielä. Eritoten minusta voisi pohtia vielä tiiviimpää rakentamista Paciuksenkadun varteen näissä jatkoselvityksissä.

Muita asioita:

Konalan kerrostaloalue (Vähäntuvantie 7–9). Kaksi uutta viisikerroksista rakennusta ja pysäköinnin uudelleen järjestelyt. 80 uutta asukasta.

lausunto kuntalaisaloitteesta, pyöräkaista Hämeentielle välillä Hakaniemi Sörnäinen. On toteutumassa. Uudessa Liikennesuunnitelmassa henkilöautoliikenne ohjataan pois Hämeentien eteläosalta Helsinginkadun eteläpuolella, erilliset bussikaistat poistetaan ja kadun reunoille rakennetaan yksisuuntaiset pyörätiet.

Muita asioita listalla:

Liikennesuunnittelun puitesopimusten 2016–2019 kilpailuttamisen periaatteet.

Kaupunkisuunnitteluviraston vuoden 2016 tulosbudjetti