Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Kaupunkisuunnittelulautakunta 19.1.2016: Hernesaaren täytöt, Meilahden huvilat ja Lauttasaaren koulun ulkoilutilat

Hernesaareen ehdotetaan uutta vesiurheilukeskusta ja vierasvenesatamaa. Tästä on liikkeillä vähän erilaisia näkemyksiä. Lajiliitto kannattaa hanketta ja sanoo sen tukevan vesiurheilua alueella. Sen sijaan pursiseura, joka alueella on toiminut, vastustaa hanketta.

Ehdotuksessa on jonkin verran meritäyttöjä, mutta siitä älyttömästä helikopterikentästä on kuitenkin onneksi luovuttu. Alueelta purettaisiin nykyiset rakennukset, paitsi Fordin tehdas, Munkkisaaren teollisuustalo ja valtion viljavarasto. Tilalle tulisi työpaikkoja ja asumista, jopa 6000 uutta asukasta. Mukana on itärannan rantapuisto.
Suurin ongelma on kuitenkin hinta: 115–175 milj. euroa. Tämä asia jäänee kokouksessa pöydälle, jotta ehditään kunnolla selvittää hanketta.

Lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, joka koskee puistokaistaleen väliaikaista käyttöönottoa lauttasaarelaisten koululaisten välituntitoimintaan. Nythän vähän saatiin tilahelpotusta, kun kaupunginhallitus päätti vuokrata Hedengrenin talosta lisätiloja koululle. Se ei kuitenkaan helpota ahdinkoa, joka on suurten lapsimäärien myötä välitunneilla ulkona, kun tilat loppuvat kesken. Sama muuten koskee ruokailua.
Nyt kyseessä oleva kolmionmallinen puistoalue sijaitsee Myllykalliontiellä Lauttasaaren ala-asteen ja Lahnaruohontien asuinkorttelien välissä. Alue on nyt merkitty puistoksi. Siinä kulkee kävely- ja pyöräilyreitti. Lautakunnan mielestä se olisi hyvä ottaa välituntitoimintaan. Pari varausta kuitenkin esitetään, eli asia tulee kuitenkin toteuttaa siten, että:
• Koulun pihan laajentamisen yhteydessä on kävely- ja pyöräilyreitti säilytettävä ja uudelleen järjesteltävä niin että sitä voidaan käyttää turvallisesti.
• Myllykalliontietä reunustavat puut tulee säilyttää. Puut tulee rajata pihan ulkopuolelle, jos alue aidataan.
• Alueella ei saa tehdä merkittäviä maaston muokkausta tai alueen tasaamista. Väliaikaisen käyttöönoton päätyttyä alue tulee palauttaa ennalleen.

Meilahden huvila-alueen muutokset. Tämä koskee siis aluetta, joka on Paciuksenkadun ja meren väliin jäävällä alueella. Viimeksi kun lautakunta asiaa käsitteli, oli puhetta mm. siitä, voisiko kadun varteen rakentaa jopa enemmän. Kuten voisiko Allergiasairaalan rinteen ottaa asuntorakentamiseen? Sitä se ei ole nyt tässäkään ehdotuksessa. Päinvastoin, periaatteiden hyväksymisen jälkeen Paciuksenkadun varteen suunniteltu uuden asuinkorttelin alue ja entisen taidemuseon ja Meilahden kartanon alueet on jätetty pois ehdotuksesta. Mielenkiintoinen selvitys alueen suojelukohteista löytyy täältä.

Poikkeamishakemus Ullanlinnassa jäi viime viikolla pöydälle. Hylätään hakemus rakentaa hissit suojeltuihin porrashuoneisiin. Tämä on niitä erityisen arvokkaita porrashuoneita, joista on erikseen määrätty, että arvokkaaseen porrashuoneeseen ei saa sijoittaa uutta hissiä, mikäli se heikentää porrashuoneen rakennustaiteellista tai historiallista arvoa. Uuden hissin saa rakentaa porrashuoneen viereiseen asuin- tai aputilaan. Hissit on suunnitelmissa esitetty vain 4. kerrokseen asti, joten mahdollisin ullakkoasuntoihin jouduttaisiin kuitenkin nousemaan portaita kerroksen verran.

Pidennetään rakennuskieltoa Länsi-Käpylässä, jotta kaavoitusprosessin aikana voitaisiin turvata suojeluarvojen säilyminen. Samoin Olympiakylässä kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi.

Lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, joka koskee uuden mopohallin avaamista Itä-Helsinkiin. Ei ole esteitä mopohallille nykyisessä laajuudessa tai aloitteen ehdottamassa paikassa.

Kokouksen asialista täällä.