Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Lautakunnan kokouksen antia 12.1.2016

Tarkistettu esitys Kuninkaantammenkallion alueen asemakaavan muutokseksi ja liikennesuunnitelma päätettiin esityksen mukaan. Muistutusten jälkeen on tehty pieniä muutoksia, kuten energiatehokkuusmääräyksien yksinkertaistaminen ja autopaikkojen vähimmäismäärää vähennettin (uusi 1 ap/120 kem).

Kannelmäen ostarin tilalle tulee asuntoja ja uusia liiketiloja. Asuntoja 650 asukkaalle, talot 5–6-kerroksisia. Katutasoon liike- ja myymälätilaa kahdelle ruokakaupalle, ravintolalle ja muille palveluille. Vanha ostari puretaan. Uudet kiertoliittymät Kantelettarentien ja Kaarelantien risteyksiin. Päätettiin esityksen mukaan.

Lausunto kaupunginhallitukselle palveluasuntojen rakentamista koskevasta valtuustoaloitteesta. Kannatamme. Kivelä-Hesperian asemakaavassa vuodelta 1997 on rakentamaton rakennusala, johon tämän voisi sijoittaa. Olemassa oleva asuntolahanke on olemassa, mutta hanke ei ole kuitenkaan toistaiseksi edennyt. Lausunto meni näin.

Poikkeamishakemus Vartiokylässä: hyväksytään suojellun talousrakennuksen siirtäminen ja kahden erillispientalon rakentaminen tontin osalle. Hyväksyttiin näin.

Poikkeamishakemus Ullanlinnassa: hylätään hakemus rakentaa hissit suojeltuihin porrashuoneisiin. Tämä on niitä erityisen arvokkaita porrashuoneita, joista on erikseen määrätty, että arvokkaaseen porrashuoneeseen ei saa sijoittaa uutta hissiä, mikäli se heikentää porrashuoneen rakennustaiteellista tai historiallista arvoa. Uuden hissin saa rakentaa porrashuoneen viereiseen asuin- tai aputilaan. Hissit on suunnitelmissa esitetty vain 4. kerrokseen asti, joten mahdollisin ullakkoasuntoihin jouduttaisiin kuitenkin nousemaan portaita kerroksen verran. Jäi pöydälle viikoksi.