Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Kaupunkisuunnittelulautakunta 25.8.2015: luonnonsuojelua ja metsiä – suojelu etenee!

Helsingin luonnonsuojeluohjelma 2015-2024 ja metsäverkostoselvitys. Erittäin tärkeitä asioita molemmat. Näillä on suuri merkitys siihen, että miten luontoa käsitellään myös tulevassa yleiskaavassa. Siihen liittyy teemakartta, joka tehdään suojelualueiden osalta oikeusvaikutteiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että niden asema on vahvempi jatkossa. Toteutuessaan ohjelma lähes kaksinkertaistaa Helsingin luonnonsuojelualueiden pinta-alan. Keskuspuiston pohjoispäässä suojelu voisi olla laajempaakin. Metsäisen suojeluverkoston osalta ei esitetä yleiskaavaan merkintöjä, mikä voi olla ongelma.

Raportin löydät täältä.

Kokouksen asialista on täällä.

luonnonsuojeluselvitys

Kuninkaantammen ympäristöön 300 uutta asuntoa. Tulossa mielenkiintoisia pientaloja ja samalla tarkoitus on kokeilla alueella ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen teemojen painottamista. Aluehan kuuluu Vantaanjoen valuma-alueeseen. Ehdotus myös takaa liito-oravan asuinalueen lähellä. Liikennesuunnitelmassa pyöräily on ajoradalla kaikkialla. Lyhyillä tonttikaduilla ei ole erikseen jalkakäytäviä. Kuninkaantammentielle on suunniteltu johdettavan bussilinja, joka kulkee Kuninkaantammen ja Helsingin keskustan väliä. Päätepysäkki sijaitsee Kuninkaantammentien päässä. Kuninkaantammenkierrolle on suunniteltu ainakin kaksi bussilinjaa.

Katajanokalla tulee lähetystötiloja nykyisiin kirkkohallituksen tiloihin Tove Janssonin puiston laidalla. Samalla rakennukset suojellaan.

Olympiakylässä täydennetään korjaustapaohjetta siten, että hissien rakentaminen on mahdollista. Se tulee olemaan mahdollista vain noin viidesosaan Olympiakylän asuinrakennuksista ja kaikkiin Kansanasunnot Oy:n taloihin. Muuten rakentaminen vaarantaisi suojelua.

Vilhovuorenkatu jatetkaan Sörnäisten rantatieltä Kalasataaman, toimien siten alueen eteläosan sisääntulokatuna. Sille tulee joukkoliikenneyhteys, samalla varaudutaan linja-autoliikenteen kasvuun ja raitiotiehen. Pyöräliikenteen osalta joudutaan odottamaan, koska ei tiedetä vielä sitä, mistä Kruunusiltojen siltayhteys menee Kalasatamasta kaupunkiin päin. Onkohan tarkoitus tehdä jotain väliaikaisjärjestelyjä kuitenkin?

Kalasataman Sörnäistenniemen uusi asuinalue on osittain valmis. Vielä kehitetään pyöräilyn mahdollisuuksia ja varaudutaan tulevaan pyöräbaanaan. Rakenteilla olevan koulun ja tulevan puiston välinen katualue rauhoitetaan autoliikenteeltä.

Kehä I Myllypuron eritasoliittymän rakentaminen, lausunto. Kiitellään, koska on kaupungin suunnitelmien mukainen.

Lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2016 – 2019. Esitteljä: ”on huolestuttavaa, että Helsingissä sijaitseville maanteille ei osoiteta enempää investointihankkeita lähivuosina. Valtion investointeja tarvittaisiin mm. joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä edistävien sekä kestävän yhdyskuntarakenteen mahdollistavien hankkeiden toteuttamiseen. Joidenkin liikennehankkeiden myöhästyminen voi aiheuttaa jopa asuntotuotannon myöhästymistä, jolloin tilanne on erittäin kriittinen. Uudenmaan ELY-keskuksen tavoiteasettelu liikenneturvallisuuden parantamiseksi ei näy suunnitelmassa Helsingin osalta. Pelkällä asenteisiin vaikuttamisella ei voida saavuttaa haluttuja tuloksia, vaan myös infratoimenpiteitä tarvitaan.”