Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Kaupunkisuunnittelulautakunta 21.4.2015: Östersundom

Lautakunta lausui Östersundomin kaavasta kaupunginhallitukselle. Totuus on, että kaavaehdotuksessa on kaksi ongelmaa. Ensinnäkin sen talous on kuralla, eli se maksaa paljon ja talouspuolta olisi kehitettävä paljon.

Toinen on Natura-alueet. Rakentamisen ja luonnon suhdetta on pyritty tasapainottamaan. Rakentaminen ulottuu Naturalajien alueelle, kuten kehrääjän, pyyn ja ruisrääkän pesimäalueille. Lisäksi se on merkittävä haitta Natura-alueiden eheydelle ja kasvipeitteisille silikaattikallioille.

Tämän takia on kaksi vaihtoehtoa. Itse olen sillä kannalla, että kaavaa pitää muuttaa. Siksi tein ehdotuksen, että kaavaehdotuksessa oleva yhteentörmäys Naturasuojelun kanssa pitäisi välttää, tarvittaessa siten, että kaavaehdotusta muutetaan. Tämä siksi, että minusta edelleen metroseutuja voisi tiivistää, joka parantaisi myös kaavataloutta ja poistaa rakentamista luontoalueilta. Ehdotukseni puolesta äänestivät vihreät ja vasemmistoliitto, muut vastaan.

Toinen vaihtoehto on se, että haetaan poikkeusta valtioneuvostolta. Sitä voidaan hakea, jos on pakottava eli tärkeä syy, vaihtoehtoa ei ole tai sitten haitat tulee kompensoida. Tämä on kuitenkin epävarma tie.

Osmo Soininvaara ehdotti, että kaupunkisuunnittelulautakunta ei ota kantaa etenemistapaan, vaan katsoo, että päätöksen monitahoisuuden vuoksi oikea paikka päättää kaupungin kannasta on kaupunginhallitus. Lautakunta toteaa kuitenkin, että kaupunginhallituksella tulisi päätöstä tehdessään olla suuntaa-antavat kaavataloudelliset laskelmat vaihtoehdoista. Kannatin tätä ehdotusta. Oden ehdotuksen puolesta äänestivät vihreät ja vasemmistoliitto, muut vastaan.

Viikin monitoimitalon tarkistettu esitys hyväksyttiin. Uusia asuinkerrostaloja
nykyisen koira-aitauksen ja yleisen pysäköintialueen kohdalle. Talonpojantien varren itärinteeseen opiskelija-asuntoja. Viikin monitoimitaloa voi laajentaa.

Keski-Vuosaaren Lokkisaarenpuiston tarkistettu esitys ja Punakiventien ja Lokkisaarentien liikennesuunnitelma. Täydennysrakentamista puiston reuna-alueilla ja puistoalueen keskellä sijaitsevan rakentamaton tontti muutetaan korvaavaksi puiston osaksi.

Yliskylän puistokadun liikennesuunnitelma. Nykyisen Kuvernöörintien kohdalle rakennetaan uusi ostoskeskus ja sen itäpuolelle Yliskylän puistokatu- niminen katu. Ostoskeskuksen tontille tutkitaan myös asuntorakentamista. Alue on erityisesti joukkoliikenteen, pyöräilyn ja jalankulun alue ja nyt sellainen muodikas shared space-tyyppinen, mutta eri kulkumuodot ohjataan materiaaleilla ja istutuksilla käyttämään tiettyjä kadun osia.

Liikenneinvestointien talousarvioehdotus vuodeksi 2016 sekä investointiohjelmaehdotus v. 2017-2025 jäi pöydälle.

Lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, jossa esitetään yrittäjälähtöisiä parkkiruutuja
Helsinkiin. Kadunvarren pysäköintipaikan vuokraamista muuhun kuin pysäköinnin
käyttöön on mahdollista kokeilla Helsingissä.