Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

kaupunkisuunnittelulautakunta 31.3.2015 päätökset

Konalassa Aittatie 13, 14 ja 16, tehdään neljä uutta nelikerroksista taloa, uusia asukkaita noin 120. Uudisrakentaminen tulee osin nykyiselle puistoalueelle. 1950–60-lukujen vaihteessa rakennetut, kulttuurihistoriallisesti ja maisemakuvallisesti arvokkaat asuinkerrostalot suojellaan.

Lauttasaaren Vattuniemi, Nahkahousuntie 13-15, kahden asuinkerrostalon rakentaminen. Tämä mahdollistaa myös lasten päiväkodin! Päiväkoti on rakennuksen päädyssä ja yksityinen, eikä kovin suuri, joten ei se kyllä ratkaise näitä Lauttasaaren päiväkotipaikkojen vähäisyysongelmia.

Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 2014 merkittiin tiedoksi.

Listalla myös vuoden 2016 talousarvioehdotuksen raami ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2016 – 2018 laatimisohjeet.

Vartioharjussa Kiviportintie 3, puhelinkeskuksen tontinkylkeen tulee asuinpientalojen kortteli.

Poikkeamishakemus (Rastila, Retkeilijänkatu 1), sallittiin asuinkerrostalo tontilla, joka on nyt toimisto- ja liiketilatontti.

Poikkeamishakemus (Lauttasaari, Luoteisväylä 14), suostuttiin Suomen Kulttuurirahaston hakemukseen, joka koskee sr-1-merkinnällä suojellun taiteilija Unto Pusan ateljeerakennuksen purkamista.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Suomen 100-vuotisjuhlallisuuksia koskevasta valtuustoaloitteesta. Aloite haluaa mm. nimetä Kluuvikadun ”Itsenäisyydenkaduksi” ja Runebergin patsasta ympäröivän aukion Esplanadilla ”Itsenäisyydenaukioksi”. Lautakunta ei puoltanut näitä ajatuksia.

Päätettiin puoltaa valtuustoaloitetta, jossa ehdotetaan Haapasaarenpuiston nimeämistä Keijo Liinamaan puistoksi. Haapasaarenpuisto on puiston epävirallinen nimi, joten itse asiassa esitetyllä puistolla ei ole nimeä ja sen voisi ihan hyvin nimetä Keijo Liinamaan puistoksi.

Kaupunginhallitukselle erityisryhmien alennus- ja vapaalipuista ja oikeudesta matkustaa ilman lippua Helsingin seudun uudessa vyöhykemallissa. Lastenvaunujen kanssa matkustavien ja pyörätuolilla liikkuvien osalta uusi hinnoittelu olisi sekava. Minusta ilmaislippuja ei saa poistaa lastenvaunujen kanssa liikkuvilta. Kokouksessa äänestettiin kahdesta asiasta. Eläkeläisten alennuslipuista: en kannata kaikille eläkeläisille alennuksia, koska vuorineuvos Eirasta ei tarvitse alennuksia, vaikka joku toinen eläkeläinen tarvitseekin. Tälle kannalle päätyi myös lautakunta äänin 7-0 ja 2 tyhjää.

Toinen kiista koski sitä, että pitäisikö HSL:n jatkossakin harkita liikennepoliittisin perustein annettavat alennukset, mutta sosiaalisin perustein myönnettävät alennukset ja ilmaisliput voisivat olla kunkin kunnan itse ratkaistavissa. Äänin 3-6 päädyttiin siihen, että sosiaalisin perustein myönnettävistä lipuista pitäisi myös päättää yhdessä.