Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Kaupunkisuunnittelulautakunta 31.3.2015: päiväkoti Lauttasaareen?

Kaupunkisuunnittelulautakunta 31.3.2015

Rastilan Karavaanikatu, muistutusten jälkeen. Tyhjä hotellitontti ja tyhjä toimistotontti Rastilan metroaseman vieressä muutetaan asumiseen, asukkaita noin 500. Pysäköintilaitoskortteli on ennallaan, kadut pääosin ennallaan. Muistutuksessa haluttiin korottaa kerroksia, rakennusalaa kasvatettiinkin. Lausunnoissa mainittiin mm. meluntorjunnasta ja kaavamääräyksiä on tarkistettu näiden mukaisesti.

Konalassa Aittatie 13, 14 ja 16, tehdään neljä uutta nelikerroksista taloa, uusia asukkaita noin 120. Uudisrakentaminen tulee osin nykyiselle puistoalueelle. 1950–60-lukujen vaihteessa rakennetut, kulttuurihistoriallisesti ja maisemakuvallisesti arvokkaat asuinkerrostalot suojellaan.

Lauttasaaren Vattuniemi, Nahkahousuntie 13-15, kahden asuinkerrostalon rakentaminen. Tämä mahdollistaa myös lasten päiväkodin! Tontilla 12 sijaitseva toimistorakennus puretaan. Autopaikat sijoitetaan tontille maanalaisiin tiloihin, jonne ajo ohjataan Itälahdenkadulta. Uusia asuntoja noin 80 asukkaalle.

Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 2014. Onpas outoa, että niemen rajalla joukkoliikenteen osuus väheni syysarkipäivän henkilöliikenteestä 0,68 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta. Sen sijaan kantakaupungin rajalla joukkoliikenteen osuus kasvoi syysarkipäivän henkilöliikenteestä. Kesäpyöräily väheni (0,5 – 10 % kesä-elokuussa), mutta kokovuotinen kasvoi (2,5 -11,5 % eri pisteissä) edellisestä vuodesta. Helsingin liikenteessä oleva automäärä oli vuoden 2014 lopussa lähes sama kuin vuotta aiemmin.

Listalla myös vuoden 2016 talousarvioehdotuksen raami ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2016 – 2018 laatimisohjeet.

Vartioharjussa Kiviportintie 3, tontin omistaja halua tonttinsa osan hyötykäyttöön. Olemassa olevan puhelinkeskuksen tontinkylkeen tulee asuinpientalojen kortteli.

Poikkeamishakemus (Rastila, Retkeilijänkatu 1), sallitaan asuinkerrostalo tontilla, joka on nyt toimisto- ja liiketilatontti.

Poikkeamishakemus (Lauttasaari, Luoteisväylä 14), suostutaan Suomen Kulttuurirahaston hakemukseen, joka koskee sr-1-merkinnällä suojellun taiteilija Unto Pusan ateljeerakennuksen purkamista.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Suomen 100-vuotisjuhlallisuuksia koskevasta valtuustoaloitteesta. Aloite haluaa mm. nimetä Kluuvikadun ”Itsenäisyydenkaduksi” ja Runebergin patsasta ympäröivän aukion Esplanadilla ”Itsenäisyydenaukioksi”. Lautakunta ei puolla näitä ajatuksia.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, jossa esitetään Haapasaarenpuiston nimeämistä Keijo Liinamaan puistoksi. Haapasaarenpuisto on puiston epävirallinen nimi, joten itse asiassa esitetyllä puistolla ei ole nimeä ja sen voisi ihan hyvin nimetä Keijo Liinamaan puistoksi.

kaupunginhallitukselle erityisryhmien alennus- ja vapaalipuista ja oikeudesta matkustaa ilman lippua Helsingin seudun uudessa vyöhykemallissa. Lastenvaunujen kanssa matkustavien ja pyörätuolilla liikkuvien osalta uusi hinnoittelu olisi sekava. Minusta ilmaislippuja ei pidäkään poistaa lastenvaunujen kanssa liikkuvilta. Lautakunnan mielestä uuden lippujärjestelmän alennusmuotoja voidaan yksinkertaistaa ja yhdenmukaistaa, mutta niitä ei voida kokonaan poistaa nyt esitetyssä laajuudessa. Eläkeläisten alennuslippujen poisto ei vaikuta liikennepoliittisesti järkevältä.