Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.2.2015: Katajanokan parkkiluola ja citylogistiikkaa

Katajanokan maanalainen pysäköinti jäi viime viikolla pöydälle. Esitys on keskeneräinen siinä suhteessa, että samalla pitäisi katsoa Katajanokan maanpäällinen pysäköinti, mitä sille voisi tehdä. Pysäköinti on yksi suurimmista ratikoiden hidastajista. Nyt kun Katajanokalle tulee iso pysäköintiluola, voisiko maanpäällisiä vähentää, eritoten näiltä kohdin. Jotenkin asia pitäisi saada vielä päätökseen mukaan.

Myllymatkantie 6 ja Myllypurontie 22 oli jäänyt viime viikolla pöydälle. En itse ollut kokouksessa, joten en tiedä syytä. Heka-Myllypuron vuokratalotonteille tulee lisärakentamista. Kokonaisuudessaan asukkaita lisää 350 -500 ihmistä.

Munkkivuoressa, Ulvilantie 10:ssä on jo viisikerroksinen rakennus, mutta samalla tontille tulee vielä nelikerroksinen asuinkerrostalo. Olisivat halunneet rakentaa viisikerroksisen, mutta jostain syystä suostutaan vain neljään.

Citylogistiikan toimenpideohjelma käsittelee kaupunkijakelun ja –huollon kehittämistä. Ruuhkautuvassa kaupungissa tämä onkin tärkeää. Neljä toimenpidettä on saatu aikaiseksi, joissa kehitetään pysäköintijärjestelyjä ja kävelykatuja, raskaan liikenteen levähdysalueita, jakeluliikenteen pysäköintitunnusta sekä sitä, mitä mieltä kaupunki on tieliikennelain kokonaisuudistuksesta. Lisäksi tarvitaan erilaisia kehittämisprojekteja, joista ehkä mielenkiintoisimpia ovat nettikaupan jakelukokeilu ja jätekuljetusten kehittämisprojekti.

Kuva Citylogistiikan toimenpideohjelmasta

Kuva Citylogistiikan toimenpideohjelmasta

Lausunto Östersundomin alueen maakuntakaavaehdotuksesta. Se poikkeaa joiltain osiltaan Helsingin tähän astisista ajatuksista. Maakuntakaavassa on osoitettu ekologinen käytävä Uuden Porvoontien suuntaisesti Östersundomin kartanon ja Majvikin väliselle ranta-alueelle. Yleiskaavassa se on merkitty viheryhteydeksi, ei ekologiseksi käytäväksi. Toisekseen Granön saari on laitettu maakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi. Yleiskaavassa ei ole näin.

Lausunto ulkovalaistuksesta Helsingissä. Erillisten valaistusselvityksien tarve tulee kasvamaan uusien alueiden ja tarpeiden myötä. Valaistuksen suunnittelu pitäisi olla osa Rakennusviraston julkisen tilan suunnittelua.

Oikaisuvaatimus poikkeamisluvan hylkäämisestä Iso-Roobertinkadulla. Talo olisi halunnut muuttaa toimitilan asunnoiksi, mutta virastopäällikkö oli hylännyt toiveen. Tästä talo hakee nyt oikaisua, mutta nyt ehdotetaan, että lautakuntakin hylkää oikaisuvaatimuksen, koska yleiskaava on tekeillä.

Valtatien 7 (Porvoonväylä) meluntorjunnan parantaminen Jakomäen kohdalla, lausunto sanoo, että melueste tulee paikalle, jossa on pyöräilyn baanalinjaus. Se nostaisi baanan hintaa, joten muita baanan linjausvaihtoehtoja tutkitaan.
Maantien 101 (Kehä I) meluntorjunnan parantaminen Sepänmäen kohdalla. Meluvalli ulottuu molemmista päistään puistoalueille, joiden käyttö virkistysalueena on melun takia nyt vähäinen.

Kokouksen koko lista on täällä.