Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Kaupunkisuunnittelulautakunta 9.12.2014: Cloud City peruttiin listalta, Olympiastadion pistetään remppaan

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa 9.12.2014.

Olympiastadionin remontin suunnitelma. Tämän remontin jälkeen stadionin pitäisi kelvata myös kansainväliseksi areenaksi. Tämän jälkeen kaikki katsomot ovat katettuja, istuimet uusitaan, puupenkit poistuvat. Katsomopaikat vähän vähenevät. Ravintolatiloja tulee reippaasti lisää, samoin vessoja. Samoin tulee uusia hissejä ja poistumisteitä. Maa alle tulee pukuhuoneita ja tekniikka- ja huoltotiloja sekä harjoitustiloja. Valtio maksaa puolet 209 miljoonan euron rempasta. Päätettiin näin.

Punavuoren Merikorttelin ”Cloud City” –hanke poistettiin asialistalta pois esittelijän toimesta. Siitä ei siis keskusteltu mitään. Kaavoituksen hakija on perunut hakemuksensa.

Keski-Pasilan Ratapihakorttelit jäivät viime viikolla pöydälle, mutta päätettiin nyt näin. Muuten hyvä, mutta lautakunta pyysi periaatteiden kohdalla enemmän ja tiiviimpää rakentamista, mutta ehdotuksessa on aika lailla saman verran kuin ennenkin. Ajatuksissa on tiivis alue, 3000 asukkaalle ja 1000 työntekijän toimitilat, päiväkoti ja koulu.

Kuninkaantammenkalliolla, Kalliorinteelle tulee asuinkortteleita 900 ihmiselle ja lähivirkistysalue. Rakentamaton teollisuustontti ja osa virkistysaluetta muutetaan kerrostaloiksi ja puistoksi. Rakentamisen teemana olisi ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen. Tähän on tarkoitus päästä energiatehokkaalla rakentamisella, uusiutuvan energian käytöllä, hulevesien luonnonmukaisella hallinnalla ja kaupunkiviljelyllä. Pyöräily on ajoradalla, kysyin erottelusta, ja kyse on siitä, että kyseessä on pihatiemäinen tie, joka päättyy kalliolle, jossa on mm. näköalapaikka, joten erottelu ei ole tarpeen tässä.

Lönnrotinkatu 3, jossa tontti on jo asuinkäytössä, kaava päivitettiin vastaamaan tätä todellisuutta. Samalla rakennus suojellaan ja rakennuskielto poistetaan.

Lausunto kaupunginhallitukselle Helsingin seudun maankäyttösuunnitelman, asuntostrategian ja liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksista. Kokoomus ehdotti, että poistetaan sanonta, että ”Pidemmällä aikavälillä liikenteen hinnoittelussa voidaan varautua siihen, että myös alueellisia maksuja voitaisiin ottaa käyttöön.” Itse kannatan tätä mahdollisuutta alueellisiin maksuihin, joten en äänestänyt kokoomuksen ehdotuksen puolesta. Se kaatuikin ehdotuksessa äänin 5-4 (vähemmistössä kokoomus ja perussuomalainen).

Toisena kokoomus ehdotti, että erilaisista autoilun hinnoittelumallien käyttöönotosta päätetään erikseen. No näin kai nyt tapahtuu automaattisesti. Äänestyksessä tämä esitys voitti äänin 6-3 (vähemmistössä vihreät ja vasemmistoliitto).

Yleiskaavasta käytiin taas keskustelua, ja ensi viikolla sitten ehkä jo lähetetään kaava näytteille ja lausunnoille. Tärkeää on, että ensi viikolla lausunnoille lähtevä versio on aidosti versio, johon halutaan näkemyksiä. Siihen eivät ryhmät ole sitoutuneet, ja ainakin itselläni tulee olemaan vielä paljon kohteita, joista keskustellaan sitten, kun on kuultu mitä mieltä kaupunkilaiset ovat.

Liikennesuunnittelupäällikön viran täyttäminen. Lautakunta esittää paikalle Reetta Putkosta äänin 5-4. Lopullisen valinnanhan tekee kaupunginhallitus. Minusta tärkeintä liikennesuunnittelun osalta on, että se kytkeytyisi tiukaksi osaksi kaupunkisuunnittelua, viraston johtoryhmätyössä ja suunnittelussa. Kannatin tästä syystä Reetta Putkosta tehtävään.

Hämeentie 153:n kohdalla puretaan toimistotalo ja rakennetaan asuintaloja tilalle. Toimiston tilalle tulee kolme 6–8-kerroksista asuinrakennusta ja katutasoon liiketilaa. Päätettiin esittelyn mukaisesti näin.

Herttoniemen yritysalueen Puusepänkadun korttelit. Tätä lisää! Yritysalueelle tulee asuintaloja. Yritystonteista asuintonteiksi muutettavat kiinteistöt ovat olleet jo pitkään vajaasti rakennettuja. Entinen juuresvarasto puretaan osittain ja suojellaan osittain. Läpi linjataan uusi itä-länsisuuntainen jalankulun ja polkupyöräliikenteen katualue. Asia jäi pöydälle viikoksi, koska aluerajaukset olivat vähän kummallisia asumisen ja toimitilojen välillä.

Mellunmäen Saariseläntien ja Pyhätunturintien alueella lisärakentamista, noin 400 uutta asukasta. Puistoaluetta liitetään jonkin verran olemassa oleviin asuintontteihin ja katualueeseen. Vantaan ulkoilureittiverkostoon on mahdollista tehdä uusi ulkoilureitti. Pyysin viikoksi pöydälle, koska Vantaan puolella on kaavan reunassa luontomerkitty alue, joten pitää vielä tarkistaa, että kaavaehdotus on sen kanssa ristiriidaton.

Alppikylässä asemakaavan muutos. Lähipalvelurakennusten tonttia laajennettiin yhdistämällä siihen viereinen asuntotontti.

Poikkeamishakemus Katajanokka, Luotsikatu 1. Hyväksyttiin muuttaminen asuinkäyttöön.

Lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, joka koskee Mäkelänkadun nopeusrajoituksen laskemista. Lautakunta on hyväksynyt Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman. Siteraan listaa: ”Yhtenä toimenpiteenä liikenneturvallisuuden parantamiseksi nostettiin esiin nopeusrajoitusjärjestelmän kehittäminen, joka on tarkoitus aloittaa vuonna 2015. Kehittämistyössä arvioidaan kaupungin nopeusrajoitusjärjestelmän kehittämistarpeet, määritetään nopeusrajoitusten asettamisperiaatteet sekä laaditaan suunnitelma muutettavista nopeusrajoituksista arvioinnin ja periaatteiden pohjalta. Mäkelänkadun nopeusrajoitusten muuttamista ei toistaiseksi pidetä perusteltuna, mutta asia tullaan tarkastelemaan tämän työn yhteydessä.”