Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.11.2014 päätti Pisara-radasta, Östersundomista ja Raide-Jokerista

Lautakunnassa testattiin taas, miten paljon Naturasuojelua kunnioitetaan. Soininvaara ehdotti Östersundomiin lisäystä, että selvitettäisiin, miten yhteentörmäys Naturasuojelun kanssa voidaan välttää. Tätä tukivat vain vihreät.

Östersundomin yhteinen yleiskaavaehdotusta puollettiin, jotta sen saa laittaa näytteille ja lausunnoille. Ode teki tosiaan kaksi lisäysehdotusta joista äänestettiin. 1.Samalla lautakunta kehottaa jatkotarkastelussa selvittämään, miten yhteentörmäys Naturasuojelun kanssa voitaisiin välttää. 2. Miten voitaisiin saada suunniteltua nopeampi joukkoliikenneyhteys ajatellen erityisesti asutuksen jatkumista Sibbesborgiin. Ehdotusten puolesta äänestimme vain me vihreät, joten ne hävisivät äänin 7-2.

Verkkosaaren eteläosaan tulee 1300 uutta asukasta. Toiseen kortteliin tulee kerrostaloja ja rannan tuntumaan terassitaloja. Kulosaarensillan pohjoispuolelle saa rakentaa 18-kerroksisen toimitilatornin. Kaavan kohdalla on ollut huolestumista siitä, että eihän rantaa rajata yksityiseen käyttöön. Vesialue korttelin rannassa on osoitettu korttelin käyttöön rakennettaville
laitureille ja venepaikoille. Merenrantaan rakennetaan reitti julkiselle kevyelle liikenteelle, joten sieltä tulee menemään julkinen rantareitti.

Viikin monitoimitalon ja Viikin kentän tietämille tulee uusia asuinkerrostaloja nykyisen koira-aitauksen ja pysäköintialueen päälle. Opiskelija-asuntoja tulee myös. Viikon monitoimitaloa laajennetaan ja sen eteläpuolelle tulee uusi liikuntakenttä, samalla kuplahalli puretaan. Koira-aitaukselle on löydetty uusi paikka. Yleisen pysäköintialueen paikat siirtyvät kadun varteen ja siten myös lähemmäksi liikuntapaikkaa.

Pihlajamäen ostoskeskuksen eteläisen osan tilalle ja eteläpuolelle tulee uusia asuntoja ja pysäköintiä. Uusia asukkaita tulee 230. Suojeltuun ostoskeskuksen osaan ei kosketa.

Vanhan Tapanilantien eteläpuolelle, rakentamattomalle puistoalueelle ja teiden varteen tulee pientaloja ja rivi- ja pienkerrostaloja noin 120 uudelle asukkaalle. Osa alueista on yksityisomistuksessa.

Pisararata! Isoimmat huolet ovat olleet Alppipuiston ja Eläintarhan puiston tulevaisuus. Kritiikki on kohdistunut sen lisäksi rakentamisvaiheen haittoihin, joita on käsitelty kyllä laajasti ja minimoitu. 2023 rakentaminen voisi olla valmis, jonka jälkeen tapahtuisi käyttöön ottamisen testaus. Tärkeää olisi, että valtiokin nyt pitäisi osansa ja tätä päästäisiin rakentamaan mahdollisimman pian. Lautakunta hyväksyi tämän osaltaan. Itse nostin esiin vielä tulevien asemien esteettömyyden. Lisäksi tulossa on monia isoja kuiluja ilmanvaihtoon ja savunpoistoon ja paineentasaukseen ja niiden ympärille pitäisi kyllä kehittää jokin taideprojekti.

Raide-Jokerin hankesuunnitelma! Valittiin konsultit tekemään suunnitelma, josta kaupunki maksaa 400 000 euroa, valtio ja muut kunnat loput.

Tarkistettu esitys Kuusisaaren Saudi-Arabian suurlähettilään virka-asuntotontista. Suureelliseen hankkeeseen tuli vain yksi muistutus, joten muutoksia ei olla tehty. Poikkeamislupa Kuusisaaressa samaan asiaan. Eli hyväksytään se, että Saudi-Arabian suurlähettilään virka-asunto rakennetaan tontille, joka osoitettu pientalorakentamiseen. Tontin rakennusoikeus ylittyy.

Lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, joka koskee vähäpäästöisten autojen edistämisohjelman toteuttamista. Ei haluta tehdä erillistä ohjelmaa sillä niitä ei voi esim. päästää joukkoliikennekaistoille ruuhkautumisen vuoksi. Ne saavat jo pysäköinnin puoleen hintaan, joka lienee riittävä alennus. Sähköautoja edistetään aina teknologian kehittyessä.