Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.11.2014: Östersundom, Raidejokeri ja Pisararata

Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.11.2014

Östersundomin yhteinen yleiskaavaehdotus on nyt siinä vaiheessa, että lautakunnan pitäisi omalta osaltaan puoltaa sitä jotta se voidaan laittaa näytteille ja lausunnoille. Ehdotus osaltaan saattaa olla juuri niin siedetitävä kuin noin kauas ydinkeskustasta voi olla: merellistä asumista Sipoonkorpi säästäen. Muutamia hiertäviä asioita kuitenkin on. Naturalajeista kolmelle linnulle aiheutuu merkittävää haittaa rakentamisesta. Kyse ei ole vain lintujen kohtalosta vaan myös siltä, kannattaako Helsingin todella mitellä voimiaan Naturalainsäädännön kanssa. Kyseessä on käsittääkseni ennakkotapaus joka potentiaalisesti hidastaa koko alueen rakentamista.

Verkkosaaren eteläosaan tulee 1300 uutta asukasta. Toiseen kortteliin tulee kerrostaloja ja rannan tuntumaan terassitaloja. Kulosaarensillan pohjoispuolelle saa rakentaa 18-kerroksisen toimitilatornin.

Viikin monitoimitalon ja Viikin kentän tietämille tulee uusia asuinkerrostaloja nykyisen koira-aitauksen ja pysäköintialueen päälle. Opiskelija-asuntoja tulee myös. Viikon monitoimitaloa laajennetaan ja sen eteläpuolelle tulee uusi liikuntakenttä, samalla kuplahalli puretaan.

Pihlajamäen ostoskeskuksen eteläisen osan tilalle ja eteläpuolelle tulee uusia asuntoja ja pysäköintiä. Uusia asukkaita tulee 230. Suojeltuun ostoskeskuksen osaan ei kosketa.

Vanhan Tapanilantien eteläpuolelle, rakentamattomalle puistoaluuelle ja teiden varteen tulee pientaloja ja rivi- ja pienkerrostaloja noin 120 uudelle asukkaalle. Osa alueista on yksityisomistuksessa.

Pisararadan asemakaavan muutos. Pisararata saattaa maksaa lähes miljardi euroa, mutta se on sen arvoinen. Ratapihan välityskyky on ihan tapissaan ja alkaa olla häiriöaltis. Yksi vika pysäyttää koko lähi- ja kaukoliikenteen. Pisararata palvelee koko Suomea tekemällä kaukoliikenteestä sujuvampaa. Tällä päätöksellä tehdään mahdolliseksi maanalainen rautatielenkki kantakaupungin alle, rautatieasemineen.

Raide-Jokerin hankesuunnitelma! Valitaan konsultit tekemään suunnitelma, josta kaupunki maksaa 400 000 euroa, valtio ja muut kunnat loput. Hankkeen kuvaus listalta: ”Konsultin tehtävänä on laatia Raide-Jokeri -pikaraitiotien hankesuunnitelma välillä Itäkeskus – Keilaniemi. Rata, siihen liittyvät pysäkit liityntä- ja kulkuyhteyksineen, vaihtoasemat ja varikko sekä radan toteuttamisen edellyttämät tie- ja katujärjestelyt ja muut hankesuunnitteluvaiheeseen liittyvät asiat suunnitellaan sillä tarkkuudella, että Raide-Jokerin hankepäätöstä varten saadaan riittävä tieto radan kustannuksista, toteutettavuudesta ja vaikutuksista. Hankesuunnitelma toimii lähtökohtana radan rakennussuunnittelulle. Suunnitelman tulee olla valmis vuoden 2015 loppuun mennessä.”

tarkistettu esitys Kuusisaaren Saudi-Arabian suurlähettilään virka-asuntotontista. Suureelliseen hankkeeseen tuli vain yksi muistutus, joten muutoksia ei olla tehty.

Poikkeamislupa Kuusisaaressa samaan asiaan. Eli hyväksytään se, että Saudi-Arabian suurlähettilään virka-asunto rakennetaan tontille, joka osoitettu pientalorakentamiseen. Tontin rakennusoikeus ylittyy.

Lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, joka koskee vähäpäästöisten autojen edistämisohjelman toteuttamista. Ei haluta tehdä erillistä ohjelmaa sillä niitä ei voi esim. päästää joukkoliikennekaistoille ruuhkautumisen vuoksi. Ne saavat jo pysäköinnin puoleen hintaan, joka lienee riittävä alennus. Sähköautoja edistetään aina teknologian kehittyessä.