Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

kaupunkisuunnittelulautakunta 7.10 päätöksiä

Kaupunkisuunnittelulautakunta 7.10. meni näin:

Itäisen saaristoon päätökseen tein lisäysehdotuksen, jolla yritin varmistaa sen, että metsänhoidon tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, eikä se vaaranna saarten luonto- ja virkistysarvoja. Ehdotin siksi lisäystä päätökseen: ”Itäistä saaristoa koskevien luonnon- ja metsänhoidollisten toimenpiteiden tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja edistäminen. Toimenpiteet eivät saa vaarantaa saarten luonto- ja virkistysarvoja.” Lisäys hyväksyttiin päätökseen yksimielisesti.

Rastilan metroaseman vieressä on kaksi rakentamatonta liikekorttelia. Ne muutetaan asuinkerrostaloiksi. Aikaisemmin toinen oli toimistoja ja toinen hotelli. Näihin uusiin kerrostaloihin tulisi asukkaita 500 henkeä. Näin päätettiin.

Kruunuhaan arvokkaat porrashuoneet ovat jälleen käsittelyssä. Hallinto-oikeus kumosi aikaisemman kaavan, koska suojelun ja esteettömyyden vaade eivät olleet tasapainossa. Nyt ehdotetaan, että talojen pitäisi aina rakennuslupavaiheessa neuvotella museoviraston kanssa. Eli pitäisi ottaa suojeluarvot paremmin huomioon. Tämähän on vaikea periaatteellinen tapaus, koska tällaisia harvinaislaatuisia suojeltuja, upeita vanhoja porrashuoneita on Suomessa tasan nämä kourallinen, mutta toisaalta, kyllähän kotiinsa on päästävä. Ehkä tällä uudella ehdotuksella löydetään tasapaino näiden välille.

Käpylässä puretaan postitalo ja tilalle tulee asuinkerrostalo. Sen katutasoon tulee myös liiketilaa. Paikka on Pohjolanaukion laidalla ja rajautuu puu-Käpylään. Päätettiin näin.

Tarkistettu esitys Suutarilan Siltalanpuiston alueella. Iso täydennysrakennuskohde. Siltalanpuiston laidoille ja sitä ympäröiviin kortteleihin on suunniteltu uusia asuinkerros- ja pientalotontteja nykyiselle puistoalueelle. Muistutuksia ei tullut ja yksi tullut kirje vastustaa täydennysrakentamista.

Stansvikin kartanoaluetta kehitetään julkisena virkistysalueena. Kunhan Kruunuvuorenranta rakennetaan, siitä tulee ison alueen virkistysalue. Käyttöpainekin tulee kasvamaan. Sinne tulee suunniteltu reitistö, jotta arvokkaat luontoalueet säästyisivät paremmin, mm. Tahvonlahdessa. Tähän joudun kyllä perehtymään paremmin, että onko kaikilta osin hyvä. Yksi palaute on ollut se, että luontoselvityksiä ei oltaisi tehty riittävästi. Korkein hallinto-oikeushan totesi, että ongelma on se, että osa käytetyistä materiaaleista ei ollut vuorovaikutuksessa mukana, joten vuorovaikutus oli tässä mielessä puutteellista. Asia jäi vasemmistoliiton pyynnöstä pöydälle viikoksi.

Stansvikista tuli näytteillä olon aikana neljä muistutusta, koskien luontoselvitysten puutteellisuutta, maankäyttöratkaisuja, virkistysreittien linjauksia, Stansvikin harjualueen luontoarvojen turvaamista

Lauttasaaressa, Tiirasaarentiellä jatketaan rakennuskieltoa tontille, jolla on epäselvät kaavamerkinnät. Näin päätettiin.

Linnunlaulussa jatketaan rakentamiskieltoa kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi. Näin päätettiin.

Kampissa, Lönnrotinkadulla hyväksytään poikkeamislupa, jolla toimistorakennus muutetaan asuinkerrostaloksi. Näin päätettiin.

Senaatti-kiinteistöt saavat rakentaa Santahaminan kasarmi C29:en märkäeteisen, tuulikaapin ja katoksen.