Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Kaupunkisuunnittelulautakunta 19.8.2014, mitä päätettiin

Kaupunkisuunnittelulautakunta 19.8.2014

Lähiöprojektin toimintakertomus vuodelta 2013. Projekti toimi alueilla kuten Jakomäki,
Malmi, Pohjois-Haaga, Kannelmäki ja Konala sekä MetroHelsinki-hankkeen osalta
Herttoniemen yritysalue ja Myllypuro. Yksi tärkeä uusi aluevaltaus on ollut kytkeä täydennysrakentaminen osaksi hankkeita. Malmin pyöräkeskus on hyvä esimerkki hankkeesta, joka muuten jäisi hallintokuntien väliin ja siitä lähiöprojekti on ottanut kopin. Vuorovaikutusta alueilla on kehitetty, jotta olisi aitoa yhdessä suunnittelemista.

Pasilan keskustakorttelin asemakaava ja Pasilan keskustakorttelin alustava
liikennesuunnitelma. 5 % pääkaupunkiseudun joukkoliikenteestä kulkee Pasilan kautta. Vanha asema tullaan korvaamaan kokonaan uudella liikennekeskuksella. Kustannuksista tulee varmasti jotain porua valtuustossa, koska ne ovat jo nyt nousseet 26 miljoonaa euroa Teollisuuskadun tunnelin ja Veturitien takia.

Kaupunginteatterin ja ympäröivien puistoalueiden asemakaavan muutos. Muutos mahdollistaa myös lisärakentamisen eli harjoitus- ja huoltotiloja. Rakennus suojeltiin.

Tarkistettu esitys, Käpylän Kisakylän asemakaavan muutos. Kaavaan on tehty kirjeiden
johdosta joitain pieniä muutoksia. Tonttien pysäköintipaikkoja on vähän muuteltu,
vastaamaan nykytilannetta.

Olympiakylän ja Kisakylän korjaustapaohjeet. Näistä on toivottavasti hyötyä, että
remppoja tehdään upeaa aluetta ja sen arvoja kunnioittaen. Ohje koskee asuinrakennusten
julkisivuja, sisäänkäyntejä ja ulko-ovia, ikkunoita, parvekkeita, vesikattoa, ullakoita
ja porrashuoneita. Ohjeen piiriin kuuluvat myös pihat. Ohje ei koske asuntojen sisäisiä
muutoksia. Ohje on korjauskortti, joka kuvaa arvoja ja korjausperiaatteita ja ohjeita.

Pyöräilyn seurantasuunnitelman tilannekatsaus. Seurantatyökalut ovat pyöräilykatsaus,
pyöräilybarometri, kaupungin toiminnan vaikuttavuuden seuranta sekä pyöräilyn laskennat. Malli on Köpiksestä otettu tilinpäätösmalli, jossa pyöräilyn seurantieto, koettu laatu, infran kehittäminen ja teema-artikkelit kohtaavat. Näistä koetun laadun kerääminen on uusi ja tärkeä tapa, jolla saadaan käyttäjien tietoa olosuhteista. Malli vaikuttaa oikein hyvältä. Pyysin pyöräilylaskelmia enemmän nettiin seurattavaksi, koska siellä on lähinnä baanan laskelmat. Tätä luvattiin selvittää. Ongelman muodostavat esimerkiksi käsin tehtävät laskelmat.

Lausunto kaupunginhallitukselle HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille
2015 -2017. Puutuimme Mikko Särelän kanssa kokouksessa kahteen asiaan. Lausuntoluonnos kannatti tarkastusmaksun nostamista sataan euroon. Tein ehdotuksen, että sitä ei kannatettaisi, koska tarkastusmaksun ja ylimmän pysäköintivirhemaksun pitäisi olla saman suuruisia eli kahdeksankymmentä euroa molempien. Äänestyksessä ehdotukseni voitti äänin 5-4 vasemmistoliiton ja demareiden tuella.

Mikko ehdotti lisäystä siitä, että kiirehditään uuden raitiotielinjaston käyttöönottoa. Sen esittelijä otti omaan esitykseensä.

Lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, joka koskee sitä, että Tattarisuon
teollisuusalueen tonttien vuokra-aikaa pitäisi jatkaa. Jäi pöydälle kokoomuksen pyynnöstä.

Lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, jossa koskee prosenttiperiaatteen
tukemista täydennysrakentamisessa. Kannatetaan, kunhan luotaisiin toimintamalli. Tein ehdotuksen, että prosenttiperiaatteen käyttöönottoa kannatettaisiin vähän vahvemmin. Tästä äänestettiin, ja äänestyksessä ehdotukseni hävisi äänin 4-4 pj:n äänen ratkaistaessa (ehdotustani tukivat vas ja dem, yhden demarin ollessa poissa.) Näin ollen lausunto pitää prosenttiperiaatetta vain ’periaatteessa kannatettavana’.

Kannelmäen Kantelettarentie 9 asemakaavan muutos. 20 uutta asuntoa. Muutos mahdollistaa
nelikerroksisen uudisrakennuksen rakentamisen ja nykyisen rakennuksen korottamisen
yhdellä kerroksella.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys rakennuskiellon jatkamiseksi kantakaupungin eräillä
alueilla, kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi.

Lausunnot ympäristölautakunnalle Kallahden rantaniityn ja Kallahdenharjun
luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnoksista. Olivat ok.

Poikkeamishakemus (Kruununhaka, Aleksanterinkatu 20-22). Hyväksytään Kahvilan
laajennusosan (75 k-m²) rakentaminen poiketen voimassa olevasta asemakaavasta siten, että
laajennusosa sijoittuu korttelin sisäpihalle rakennusalueen rajan ylittäen.

Lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, joka koskee
liityntäpysäköintipaikkojen lisäämistä Rastilan metroasemalle. Jäi kahdeksi viikoksi pöydälle demareiden pyynnöstä.