Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Valtuustossa kasvisruokaa 21.5.2014

Kaupunginvaltuustossa 21.5.2014 on laajahko keskustelu joistain aloitteista, joista kuumimpana ehkä aloite koulujen kasvisruokapäivästä luopumisesta. Tässä muistutus siitä, että miten keskustelu viime valtuustokaudella meni. Odotettavissa varmasti kutakuinkin yhtä hienoa debattia.

Kokouksessa käsitellään myös Asumisen ohjelman seurantaa. Kaupungin tavoitteenahan on 5500 asuntoa vuodessa. Tämä vaatii paljon töitä, kuten uusia kaavoja, hallinnon sujuvoittamista ja parempaa yhteistyötä. ”Asuntotuotannon sujuvoittamisprojektin loppuraportti” (kamala sanahirviö) ehdotti muiden muassa sitä, että siirrytään hallintokuntien välisistä virallisista lausunnoista neuvottelumenettelyyn. Tämä sai ainakin itseni taas miettimään, voisiko vastaavia sujuvoittamisia tehdä kaupungin hallinnossa vähän muuallakin. Raportissa on muitakin hyviä ehdotuksia, kuten kumppanuuskaavoituksen lisääminen. Yhtä ehdotusta olen jäänyt miettimään: talokohtaisista yhteistiloista siirryttäisiin vaikkapa korttelikohtaisiin. Jos ajattelee, että hyvin suunnitellut, yhdessä mietityt, keskitetyt yhteistilat voisivat jopa olla hajautettuja paremmat?

Valtuusto päättää myös Erottajan katuaukiosta, johon tulee oleskelualue, kioski, pyöräparkkeja ja muuta kivaa. Tästä päätettiin jo kaupunginsuunnittelulautakunnassa.

Johan tänään tullaan keskustelemaan myös joukosta muita aloitteita, kuten Koillis-Helsingin maauimalasta, paperittomien lasten oikeudesta perusopetukseen ja päivähoitolasten käytössä olevien tilojen mitoittamisesta.

Kannattaa tulla kanavalle (Helsinki-kanava näyttää valtuustot suorana).