Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Päätöksiä Kivinokasta kaupunkisuunnittelulautakunnassa 15.4.2014

Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokous 15.4.2014

Suurin asia on Kivinokan suunnitteluperiaatteet. Olen iloinen demareiden viime viikon tiedotteesta, jossa hekin asettuvat Kivinokan virkistyskäytön puolelle. Nyt vain toivon, että lautakunnasta löytyy riittävästi kannatusta kehittää ainutlaatuista Kivinokkaa nykyisessä käytössään. Ainakin me vihreät sitä toivomme! Tästä syystä Kivinokan suunnitteluperiaatteet tulisi nyt hylätä ja jatkaa alueen kehittämistä nykyisessä virkistyskäytössä.

Vuosaaren voimalaitosalueen asemakaavan muutos. Tästä kirjoitin viime viikolla. Minusta kaavan voi nyt hyväksyä näin, koska päätökset siitä, miten Helen tulee täyttämään tavoitteensa hiilineutraalista Helsingistä, tehdään valtuustossa myöhemmin. Tämä kaava siis mahdollistava kaava.

Tärkeä asia on liikenneinvestoinnit tuleville vuosille. Asia on niin suuri, että se jää pöydälle. Ensi vuonna suuria joukkoliikennehankkeita ovat länsimetro sekä Jokeri 2 -bussilinjan edellyttämät investoinnit. Raide-Jokeri toteutettaisiin 2021-2024 ja Kruunusillat sitä vähän ennen eli 2019-2022. Tätä järjestystä aiotaan vielä pohtia, kunhan kaikki vaikutukset on arvioitu. Suunnitelma täällä.

Hakuninmaan Runonlaulajantie 48 ja puistoalueen asemakaavan muutos, jolla virallistetaan rakennusvaiheessa käyttöönotettu ajoyhteys puiston kautta, koska voimassa olevan kaavan mukaista tontille järjestettävää ajoyhteyttä on vaikea toteuttaa. Tätä pitää vähän tutkia tarkemmin, että onko oikeasti ihan hyvä juttu.

Tarkistettu esitys Herttoniemenrannan Reginankuja 3 asemakaavaksi ja asemakaavan muutokseksi. Muistutukset ja lausunnot eivät aiheuta paljoa muutoksia alkuperäiseen ehdotukseen. Liiteaineistoon on lisätty pelastusajokaavio ja yhdyskuntataloudelliset kustannukset on päivitetty.

Laajasalon kaupunginosassa Kruunuvuorenrannassa nimetään Hopeakaivoksentien ja Koirasaarentien välinen jalankulku- ja pyöräily-yhteyden nimellä Kaivossepänkuja (Gruvsmedsgränden). Onnea uuden nimen johdosta!

Mukana listalla myös talousarvion toteutumisennuste sekä vuoden 2015 talousarvioehdotuksen raami ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2015 – 2017 laatimisohjeet.

1 kommentti
 • isoH
  15.04.2014

  Kuka jatkossa enää uskoo vihreitä, kun uusia alueita Helsingissä pitäisi rakentaa tai tiivistää, sen verran ihmeellisiä ovat perusteet Kivinokan rakentamisen torppaamiseksi. Demarit sentään reilusti sanovat puolustavansa ay-liikkeen kesämökkikylää.

  Nykyinen ”Kivinokan virkistyskäytön säilyttäminen” tarkoittaa käytännössä ainoastaan Kivinokan alueen onnekkaiden kesämökkiläisten oikeuksien ajamista. Tuleva asuntorakentaminen sijoittuisi juuri näille mökkialueille, ei Natura- tai muille nykyisille luonnonalueille, jotka päin vastoin avautuisivat entistä laajemman joukon nautittavaksi.

  Toki kesämökki metroaseman kupeessa pääkaupungissa on unelmatilanne, mutta onko se todella Vihreiden ajama kaupunkimalli?

  Eikä jatkossa saa myöskään rakentaa alueita, joista on yli 800 metriä metro- tai juna-asemalle, koska kulkuyhteydet ovat huonot? Parjattujen liityntäbussien varaan on kuitenkin suunniteltu esimerkiksi suurin osa Östersundomin alueen joukkoliikenteestä.