Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Aprillipäivänä avoin kokous! Kaupunkisuunnittelulautakunnan asiat 25.2.2014

Avoin juhlakokous tulossa: 1.4.2014 pidetään avoimena yleisölle ja tiedotusvälineille. Se alkaa kello 14.30. Kokouspaikka on lautakunnan sali, Kansakoulukatu 3. Tervetuloa! Tästä päätetään kokouksessa tiistaina.

Selvitys kaupunkisuunnitteluviraston virastopäällikön päätöksistä poikkeamisasioissa vuonna 2013. Lautakunta on halunnut tietää, mitkä päätökset ovat menneet virastopäällikön päättäminä, eivätkä ole tulleet lautakuntaan. Kokeilulain aikana on saatu hyviä kokemuksia siitä, miten käsittelyt ovat nopeutuneet.

Vuoden 2013 toiminnan ja talouden toteutumisraportti. Selvitellään, mitä viime vuonna tuli tehtyä. Asemakaavojen määrällinen tavoite toteutui. Lisäksi noin 70 % kaavoitetuista asunnoista sijaitsee raitiotieverkoston alueella tai alle 600 metrin etäisyydellä olemassa
olevasta raideliikenteen asemasta. Poikittaisen joukkoliikenteen osuus jäi tavoitteestaan eli 21 %:sta.

Kaupunkibulevardien valmistelu jatkuu. Nyt tilataan konsulttityö, joka arvioi tavoitteista lähteviä vaikutuksia tässä asiassa. Se on tärkeää, koska tähän mennessä tarkastelut ovat olleet staattisia, nykytilasta lähteviä, mutta pitäisi saada tietoa siitä, miten bulevardisointi vastaa asetettuihin tavoitteisiin. Kustakin kaupunkirakennemallista tulee arvioida sen kaupunkirakenteen toimivuus, liikenteelliset vaikutukset, vaikutukset saavutettavuuteen eri kulkumuodoilla, kantakaupungin laajenemisen edellytykset, uuden maankäytön suhde viheralueisiin ja yhteiskuntataloudelliset vaikutukset. Tämä on hyvä!

Käsittelyyn tulee tarkistettu esitys, Mellunmäki, Mellunmäen vanha ostoskeskus, asemakaavan muutokseksi. Mellunmäki-Seura on tehnyt muistutuksen, jossa halutaan säilyttää alueen väljyyttä ja osittain purkaa ostari. Tätä selvitettiin, mutta on silti syytä korvata vanha ostari uudisrakennuksella.

Hylätään oikaisuvaatimus Svinhufvudintien pysäköinti- ja hidastejärjestelyistä.