Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Syksyn viimeinen kaupunkisuunnittelulautakunta 17.12.2013

Posted on Ei avainsanoja 0

17.12. kaupunkisuunnittelulautakunta. Vuoden viimeinen lista on rauhallinen.

Kaupunkisuunnitteluviraston toimintasuunnitelma vuosille 2014-2016. Mietimme viime kokouksessa, että ohjaako näinkin monen vuoden yhteinen suunnitelma tarpeeksi. Yleiskaavan valmistelu toki hallitsee, mutta paljon on myös kaavoja sekä pyöräilyn, joukkoliikenteen edistämistä. Täällähän tämä.

Pasilan konepajan osa-alueen 5 asemakaavan muutosehdotuksesta tehty muistutus ja annetut lausunnot. Historiallisesti arvokkaat konepajarakennukset suojellaan ja tästä kaavasta on tullut yksi muistutus ja pari lausuntoa. Tarkennuksia esitettiin suojelumääräyksiin, yleisten alueiden ja korttelialueiden rajauksiin sekä autopaikkamääriin. Tästä syystä suojelumerkintöjä on tarkennettu lausunnon mukaisesti, restauroinnin käsitettä on selvitetty, polttoleikkaamorakennuksen alue on muutettu korttelialueeksi, yleisten alueiden ja korttelialueiden rajauksia on tarkistettu, autopaikkamääräyksiä on tarkistettu.

Pasilan konepajan osa-alueen 6 asemakaavan muutosehdotuksesta tehty muistutus ja annetut lausunnot. Kaavassa 150 uutta asukasta, toimistotalo Sturenkadun varteen sekä toimistoja ja asumista Teollisuuskadun varteen. Lausuntojen johdosta on lisätty ajoyhteys Konepajankujalta, näkymä kadulta historialliseen miljööseen on huomioitu ja pelastussuunnitelma laaditaan rakennussuunnittelun yhteydessä. Keskipinta-alavaatimuksesta on pidetty kiinni.

Oikaisuvaatimus Meri-Rastilan länsirannan alueen osayleiskaavaehdotuksesta. Koska meidän työ on valmistelua, ei siitä voi hakea oikaisua. Nythän sitten siitä valtuuston kokouksen päätöksestä varmasti haetaan oikaisua.

Lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, joka koskee jalankulkijoiden turvallisuuden parantamista Vuotiellä. Jätimme tämän viime viikolla pöydälle, koska ei kyllä vastaa jalankulkijoiden turvallisuuteen. Tähän tehtäneen muutosehdotuksia.

Älyliikenteen asiantuntijapalvelut vuonna 2014 – konsultin valinta. Henkilöresurssi älyliikenteen edistämistyöhön. Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti yksi tarjoaja, T:mi SamITS.