Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.9.2013

kaupunkisuunnittelulautakunta 17.9.2013

Lausunto kaupunginhallitukselle Helsingin kaivumaiden hyödyntämisen kehittämisohjelmasta. Ylijäämämaiden hallinta tarvitsee strategian. On ehdotettu neljää eri mallia, joista mikään ei ole täydellinen. Eka vastaa nykytilaa. Toinen sitä, että kaikki kaivuumaat hyötykäytetään, mutta ei onnistu taloudellisesti. Kolmannessa sijoitetaan ne kohtuuetäisyydelle, vastaanottopaikoille. Se on kustannuksiltaan ja aikataulultaan toteuttamiskelpoinen. Tarkoittaisi kuitenkin aikamoista roudaamista 35 kilometrin säteellä. Viimeinen vaihtoehto on meri, meritäyttöalueet. Ne ovat kuitenkin vaikeita rakentaa ja kalliita. Virasto kannattaa varovaisesti kolmatta, mutta onko se ympäristön kannalta järkevin?

Teknistaloudelliset tutkimukset ja suunnittelu – puitesopimuksen konsulttien valinta. Kilpailutuksen perusteella valitaan puitesopimuskumppanit vuosille 2013–2015 ja mahdolliselle optiovuodelle.

Oulunkylän tontin 28148/7 asemakaavan muutosehdotus. Mahdollistaa asuinkerrostalon rakentamisen Mäkitorpantien varteen tontilta purettavan yksikerroksisen liikerakennuksen paikalle. Kerrosala on 2 750 k-m², josta uutta asuinkerrosalaa on 929 k-m². Samalla Mäkitorpankujan ja Kylänvanhimmantien liittymäalue rakennetaan korotetuksi liittymäksi ja Mäkitorpantien pyörätiet muutetaan yksisuuntaisiksi.

Haaga, Pajuniityntie 3-5 asemakaavan muutosehdotus. Mahdollistaa kahden asuinkerrostalon rakentamisen purettavien toimistotalojen tilalle. Rakennusoikeus säilyy nykyisellään (e = 1,0). Rakennuksissa on 3–5 asuinkerrosta ja kaksi osittain maanalaista pysäköinti- ja kellarikerrosta. Hämeenlinnanväylän liikenteen melu- ja ilmanlaatuhaitat on otettu suunnittelussa huomioon.

Etelä-Haagan tontin 29049/3 asemakaavan muutosehdotuksesta tehty muistutus ja annetut lausunnot. Kaavamuutosta on muistutuksen johdosta tarkistettu siten, että kaavakartasta on poistettu tontin aitaamisen estävä määräys.

Landbontie 47, asemakaavan muuttaminen. Asemakaavan muutos mahdollistaa pientalotontin jakamisen kahdeksi ja toisen asuinrakennuksen rakentamisen alueelle.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, joka koskee liikenteen valvontalaitteiden hankkimista Kaisaniemeen.Unioninkadun, Liisankadun ja Kaisaniemenkadun risteyksessä liikkuu noin 25 000 ajoneuvoa päivässä syksyn arkivuorokautena. Valtuustoaloitteessa on esitetty tilanteen ratkaisemista automaattisen liikennevalvonnan keinoin. Helsingissä on tällä hetkellä neljä ylinopeuksia ja punaista päin ajamista automaattisesti valvovaa kiinteää kameralaitteistoa. Kaupunki on hankkinut laitteet omalla kustannuksellaan Helsingin poliisilaitoksen eli valtion käyttöön. Kameravalvonnan tehostamista vaikeuttaa tällä hetkellä ennen kaikkea poliisin henkilöresurssien riittämättömyys. Resurssivajeen vuoksi nykyisten kameroidenkin käyttö on vajaatehoista, koska havaittujen rikkeiden hallinnolliseen käsittelyyn ei ole riittävästi henkilöitä. Kameroiden käyttöasteet ovat resurssivajeen johdosta noin 4–5 %. Tarvitaan lakimuutos, että kunnan viranomaiset voisivat käsitellä rikkeitä. Tämä seisoo valtion kanssa eikä lisää valvontaa laiteta kunnes riita ratkeaa. Tämä risteys otetaan huomioon jatkossa kun liikennevalvonnan kohteita suunnitellaan.