Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.8. Lauttasaarta, Mellunmäkeä ja HSL

Kaupunkisuunnittelulautakunta käynnisty syksyn ti 20.8. kokouksessaan.

Lautakuntaa informoitiin Kalasataman julkisen ulkotilan suunnittelukilpailusta. Voittaja on porttimaisia rakenteista sisältävä ja keltaista huomioväriä omaava esitys. Suunnittelutyö käynnistetään lähikuukausien aikana. Voittajaehdotus on nimeltään Flow.

Jätkäsaaresta oli Kvarteret Victorian asemakaavan muutosehdotus. Sinne tulee hieno sekoitettu kortteli kulttuuria ja asumista. ruotsinkielistä sellaista. Asunnot tulevat olemaan moninaisia: tuettua asuntotuotantoa, ryhmärakennuttamista, vuokra-asuntoja, opiskelija-asuntoja, Hitas-asuntoja, vapaarahoitteisia asuntoja sekä vieraileville taiteilijoille suunnattu huoneistohotelli. Sisäpihalle tulee ruotsinkielinen päiväkoti.

Lauttasaaressa muutettiin korttelia Vattuniemessä, Perttulantien varrella vastapäätä Pajalahden puistoa. Siihen tulee vanhaan teollisuusrakennukseen loft-asuntoja. Lauttasaari-seura oli aiheellisesti pyytänyt, että ensimmäiseen kerrokseen sijoitettaisiin päiväkoti. Lauttasaaren päivähoitotilanne on kohtalaisen katastrofaalinen. Tätä oli tutkittu, ja kerros oli varattu autoille. Sovimme kuitenkin kokouksessa, että rakentajalle viestitään virastosta, että toiseen kerrokseen on mahdollista rakentaa päiväkotitiloja halutessa. Niidenhän ei aina tarvitse olla kunnallisia vaan esimerkiksi pienempi yksityinenkin helpottaisi tilannetta. Lauttasaaressa päiväkoteja tarvitaan. Onneksi Pajalahden päiväkodin viereen avattiin juuri paviljonkipäiväkoti Telkkä ja esittelijän mukaan vielä on tulossa uusia päiväkotikohteita Vattuniemessä lautakunnan päätettäväksi. Tämän päivän päiväkotilapset ovat huomisen päivän koululaisia ja nuorisoa, joten paine on siirtynyt kouluihin ja nuorisotiloihin. Mutta tästä kirjoitan ihan oman sepustuksen joku hetki.

Mellunmäen vanhan ostoskeskuksen purkaminen jäi pöydälle viikoksi. Tarkoitus on tehdä neljä kappaletta kolme – kuusikerroksisen asuinrakennusta purettavan
ostoskeskuksen ympäristöön. Alimmissa kerroksissa liiketiloja ja mukana päiväkoti. Uusia asukkaita tulisi noin 250. Asukas- ja kulttuuritila Mellarille on etsitty ja löydetty korvaavia tiloja. Nyt on niiden osalta neljä vaihtoehtoa. Tärkeää olisi, ettei toiminta tulisi nykyistä oleellisesti kalliimmaksi! Vaihtoehdot ovat:
1. Mellunmäen vanhan ostoskeskuksen asemakaavassa syntyy liiketilaa, joka mahdollistaa asukastilan sijoittamisen ja Mellarin toimimisen nykyisellä alueellaan.
2. Mellunmäen keskuksen asemakaavassa on mahdollinen paikka asukastiloille ja kirjastolle asuin-, liike- ja yleisten rakennusten korttelialueella maantasokerroksessa.
3. Mellunmäen metroaseman yläkerrassa on vapaana liiketila, johon voidaan selvittää asukastilan ja kirjaston mahdollista sijoittamista.
4. Laakavuoren korttelitalon tontilla metroaseman vieressä saattaa olla tilaa, johon asukastila voi sijoittua.

Lisäksi lausuttiin kaupunginhallitukselle HSL:n alustavasta talousarviosta 2014 – 2016. Tämä onkin tärkeä asia! Virasto ehdotti, että kantamme olisi tarkastusmaksun nostaminen nykyisestä 80 eurosta 100 euroon. Pidän tätä itse aivan liian isona. Ehdotin, että se olisi 90. Esitykseni voitti demareiden ja vasemmistoliiton ja vihreiden äänillä. Vaikuttavampaa olisi lisätä tarkastuksia ja kerätä siten enemmän rahaa, jos se kerran on tavoitteena, kuin nostaa maksua. Lisäksi maksun pitäisi minusta seurata pysäköintivirhemaksua, joka nyt on maksimissaan 80 euroa. Lisäksi Helsinki otti jo viime syksynä kannaksi tämän 90 euroa ja oli hyvä, että lautakunta pysyi samassa näkemyksessä. Muutoin Vuonna 2014 Helsingin joukkoliikenteen palvelutasossa tehtävät muutokset ovat vähäisiä. Minusta Helsingin sisäisten lippujen korotus voidaan hyväksyä, jotta palvelutaso ei heikkenisi. Toivotaan, että korotus kohdentuisi ensisijaisesti
kertalippuihin jotta arvolippuja käytettäisiin enemmän. Oleellista on, ettei HSL:n ja kuntien välisten infrasopimusten kuntaosuuksien laskentaperusteita ole edelleenkään sovittu, se pitäisi tehdä ensi tilassa.

Lisäksi oli joukko aloitteita ja ponsia, joista pyysin pöydälle Leo Straniuksen aloitteen koskien Koskelantien bussikaistaa.