Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

kaupunkisuunnittelulautakunta 20.5.

1. Erottajan asemakaavan muutosehdotus, näyttää hyvältä. Aukio muuttuu autottomaksi oleskelualueeksi, jossa on tilaa myös tapahtumille, taiteelle ja vesiaiheille.. Alue liitetään osaksi kävelykeskustaa ja Esplanadin kaupunkitilaa. Puurivit ja -ryhmät säilytetään. Linja-autoliikenteen päätepysäkkijärjestelyt poistuvat aukiolta. Ajoramppi puretaan. Autottomalle aukiolle saa sijoittaa 15 m² kioskin ja siihen liittyvän ulkotarjoilualueen. Mannerheimintielle tulee uusi suojatie Erottajalta Bulevardille. 20:n pysäkki siirtyy Erottajankatu 4:n eteen.

2. toimintasuunnitelma vuosille 2014 – 2016, vuoden 2014 talousarvioehdotus ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2014 – 2016

Sitoviksi toiminnallisiksi tavoitteiksi ehdotetaan hyviä asioita, kuten yleiskaavaluonnoksen laadinta, asemakaavoja vaadittavalle 5500 asunnolle ja täydennysrakentamisen vauhdittaminen. Tärkeimmät ovat kuitenkin se, että asunnot tulee pääosin raideliikenteen lähelle ja edelleen mennään kohti joukkoliikenteen kuljetusosuuden kasvattamista aamumatkoissa ja poikittaisliikenteessä. Näissä aina miettii, että ovatko tavoitteet sopivalla tasolla: tarpeeksi haastavat mutta realistiset? Esim. joukkoliikenteen kuljetusosuuden tavoitteena 0,2 %-yksikön nousu, onko se oikea tavoite?

Muut toiminnalliset tavoitteet on kanssa hyviä: Jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikennematkojen yhteenlaskettu osuus kaikista matkoista kasvaa verrattuna vuoden 2012 tasoon (74,4 %). Ja yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa tuetaan toimia, jotka edistävät pyöräilyä. Tavoitteena on pyöräilyn lisääminen ja turvallisuuden edistäminen.

3. Tapulikaupungin Maatullinpuiston eteläosan asemakaavan muutosehdotus
44 uutta erillispientalotonttia Maatullinpuiston etelälaidalle. Samalla uudistetaan puistoalueita ja ulkoilureittejä ja rakennetaan urheiluhalli. Nykyiset viljelypalstat rajataan omaksi alueeksi ja tulee lisää palstoja. Uusia asukkaita alueelle tulee noin 170. Nykyiset asukkaat jonkin verran vastustavat, koska väen myötä liikenne lisääntyy. Lisäksi joudutaan vähän nipistämään viheralueista. Tässä kohtaa tämä näyttäisi järkevältä tiivistämiseltä, koska vastauksessaan virasto sanoo, että Maatullinalueen mahdollisuuksia ei tällä hetkellä käytetä täysimääräisesti ja tavoitteena olisi luoda selkeä ja avoin keskuspuisto, asukaspuisto.

4. Östersundomin ja kaupunginteatterin alueille laitetaan rakennuskiellot asemakaavan laadintaa varten

5. Asesepäntien jalankulkuvalot Läkkisepänkujan kohdalla. Oppilaitoksen kohdalla Asesepäntiellä on nyt vaarallista, joten siihen tulee nappivalot.

6. lausunto talousarvioaloitteesta, joka koskee Vuosaaren sillan peruskorjauksen sekä kevyen liikenteen sillan suunnittelun ja rakentamisen aikaistamista vuodelle 2014. Ei taida onnistua suunnitelmien ja rahan takia.