Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 27.3.2018. Miten pääse Vartiosaareen?

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2018 tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman erittely saattaa kuulostaa kuivalta, mutta on juuri sitä, mitä lautakunta on pyytänyt. Budjetti on poliitikon tärkein työväline, sillä ohjataan toimialan toimintaan.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintakertomus ja tilinpäätös 2017. Valtavan ylpeä saa olla toimialan toiminnasta. Viime vuosi oli mullistusten, kun toimiala perustettiin ja johtamista uudistettiin.
Toimialalla on kolme hienoa arvoa: osallisuus, yhdenvertaisuus ja vaikuttavuus. Viime vuonna tarjottiin yli 20 miljoonaa kulttuuri-, liikunta- j nuorisopalveluiden kokemusta. Lisäksi avustuksina jaettiin 60 miljoonalla euroa järjestöille, kulttuurilaitoksille tai liikuntapaikoille.

Mitä rahalla sai? Tilinpäätös toteaa, että budjetissa pysyttiin. Investointibudjetti alitettiin. ”Merkittäviä investointeja olivat mm. Kallion kirjaston palvelualueen uusiminen, keskustakirjastohanke sekä esitystekniikan, laitteiden ja kalusteiden hankkiminen toimialan eri toimipisteisiin. Lisäksi taidemuseo hankki taidetta eri kokoelmiin. Liikuntapalvelujen suurimpia hankintoja olivat jäänhoitokone Pirkkolaan ja latukone lähiliikuntayksikköön.”

Lausunto kaupunginhallitukselle Mari Holopaisen ym. valtuustoaloitteesta koskien englannin ottamista Helsingin kaupungin kolmanneksi asiointikieleksi. Lautakunnan mielestä selvitys pitää tehdä. Helsingissä 14,7 % puhui äidinkielenään muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea.

Luottamushenkilöitä matkaa pohjoismaisten pääkaupunkien kulttuurilautakuntien konferenssiin Osloon, Norjaan 23.–25.5.2018. Osa lautakunnasta ja jaostosta lähtee mukaan.

Lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Emma Karin ym. valtuustoaloitteesta Vartiosaaren virkistyskäytön kehittämiseksi ja kulkuyhteyksien parantamiseksi. Vartiosaaressa ei tällä hetkellä ole kaupungin ylläpitämiä palveluita, investointeja pitäisi tehdä 1-1.2 miljoonaa euroa. Jos halutaan silta, se maksaisi enemmän. Ponttoonisilta taas katkaisee vesiliikenteen. Toimiala voisi jo tulevana kesänä parantaa rantautumismahdollisuuksia osoittamalla nykyisellään kaupungin kiinteistöjä palvelevan laiturin yleiseen käyttöön, mikäli laiturin kunnossapito siirtyisi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle.

Puolletaan kaupunginhallitukselle Vuosaaren Jalkapallohalli Oy:n jalkapallohallihanketta koskevaa lainahakemusta.

Maa-alueen vuokraus Kulosaaren yhteiskoulun osakeyhtiölle Kulosaarenkentän yhteydestä.

Koko lista