Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 13.12.2018: avustusperiaatteet ja musiikkiopistojen oikaisuvaatimukset

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteiset avustusperiaatteet. Avustuksilla toteutetaan kaupungin strategiaa. Niillä lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkaiden elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. Kaupunki luo kumppanuuksia ja on edellytysten luoja ja mahdollistaja. Niillä parannetaan kaupunkilaisten mahdollisuuksia voimaantua, liikkua, luoda ja olla aktiivinen toimija. Tuetaan sellaista toimintaa joka monipuolistaa omaa palvelutarjontaa. Jaostot päättävät yksityiskohtaiset myöntämis- ja arviointikriteerit. Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja avoimesti haettavissa lukuun ottamatta laitosavustuksia ja palkintoja. Valtuustokauden aikana yhtenäistetään avustusjärjestelmän vaikuttavuusarviointia.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan uusi harrastus/liikkuminen -avustushaku (900 000 euroa). Tämä on erillinen määräraha, joka myönnetään liikkumiseen ja harrastuksiin. Nyt haetaan uusia malleja, joilla tavoitetaan lapsia ja nuoria, jotka eivät harrasta sekä kaikenikäisiä kaupunkilaisia, jotka hyötyisivät liikkumisesta mahdollisimman paljon. Haku toteutetaan kaksivaiheisesti. Haulla etsitään kolmivuotisia isoja yhteishankkeita. Ensimmäinen hakukierros on ideakilpailu. Ideakilpailun perusteella toiseen vaiheeseen valittaville hankkeille myönnetään avustus.

Lautakunta puoltaa lausunnossaan Veräjämäen lehdon luonnonsuojelualueen perustamista. Alueella ei ole vielä hoito- ja käyttösuunnitelmaa. Siinä pitää huomioida se, että alue on merkittävä virkistysalue.

Kirjahyllyjen hankinta keskustakirjasto Oodiin. On kyllä varsin hyvä idea. Hankinta tehdään suorahankintana toimittajalta UNIFOR S.P.A.

Innovaatiokumppanuus: Robotiikka- ja keinoälyratkaisut Helsingin kaupungin keskustakirjasto Oodiin. Noin puolen miljoonan euron hanke, kilpailu oli ratkennut seuraavasti: logistiikkaratkaisu: Mikro-Väylä Oy, Aineiston suosittelu: Headai Oy ja Lasten palvelut: Exove Ltd

Usen eri helsinkiläisen musiikkiopiston kannatusyhdistyksen oikaisuvaatimukset kulttuurijaoston avustuspäätökseen 14.12.2017, § 12. Kaikki ehdotetaan hylättäväksi. Kysehän oli avustusten jakamisesta viime vuoden lopulla. VOS-rahoitusta saavilta Musiikkiopistoilta leikattiin keskimäärin 5 %, joka siirrettiin avustusten sisällä taiteen yleiseen perusopetukseen, jota valtio ei tue. Tällä siirrolla nykyistä useampi lapsi pääsee taideopetukseen piiriin Helsingissä. Musiikkiopistojen leikkaus on monella tapaa valitettavaa, mutta ainoa tapa ratkaista ongelma olisi löytää lisää rahaa avustuksiin. Tähän suuntaan pitäisikin edetä.

Lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloitteesta frisbeegolfratojen rakentamisesta Helsinkiin. Viime kerralla, kun tätä selvitettiin löytyi vain kaksi aluetta, Kivikon ja Vuosaaren liikuntapuistot ympäristöineKulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 13.12.2018

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteiset avustusperiaatteet. Avustuksilla toteutetaan kaupungin strategiaa. Niillä lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkaiden elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. Kaupunki luo kumppanuuksia ja on edellytysten luoja ja mahdollistaja. Niillä parannetaan kaupunkilaisten mahdollisuuksia voimaantua, liikkua, luoda ja olla aktiivinen toimija. Tuetaan sellaista toimintaa joka monipuolistaa omaa palvelutarjontaa. Jaostot päättävät yksityiskohtaiset myöntämis- ja arviointikriteerit. Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja avoimesti haettavissa lukuun ottamatta laitosavustuksia ja palkintoja. Valtuustokauden aikana yhtenäistetään avustusjärjestelmän vaikuttavuusarviointia.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan uusi harrastus/liikkuminen -avustushaku (900 000 euroa). Tämä on erillinen määräraha, joka myönnetään liikkumiseen ja harrastuksiin. Nyt haetaan uusia malleja, joilla tavoitetaan lapsia ja nuoria, jotka eivät harrasta sekä kaikenikäisiä kaupunkilaisia, jotka hyötyisivät liikkumisesta mahdollisimman paljon. Haku toteutetaan kaksivaiheisesti. Haulla etsitään kolmivuotisia isoja yhteishankkeita. Ensimmäinen hakukierros on ideakilpailu. Ideakilpailun perusteella toiseen vaiheeseen valittaville hankkeille myönnetään avustus.

Lautakunta puoltaa lausunnossaan Veräjämäen lehdon luonnonsuojelualueen perustamista. Alueella ei ole vielä hoito- ja käyttösuunnitelmaa. Siinä pitää huomioida se, että alue on merkittävä virkistysalue.

Kirjahyllyjen hankinta keskustakirjasto Oodiin. On kyllä varsin hyvä idea. Hankinta tehdään suorahankintana toimittajalta UNIFOR S.P.A.

Innovaatiokumppanuus: Robotiikka- ja keinoälyratkaisut Helsingin kaupungin keskustakirjasto Oodiin. Noin puolen miljoonan euron hanke, kilpailu oli ratkennut seuraavasti: logistiikkaratkaisu: Mikro-Väylä Oy, Aineiston suosittelu: Headai Oy ja Lasten palvelut: Exove Ltd

Usen eri helsinkiläisen musiikkiopiston kannatusyhdistyksen oikaisuvaatimukset kulttuurijaoston avustuspäätökseen 14.12.2017, § 12. Kaikki ehdotetaan hylättäväksi. Kysehän oli avustusten jakamisesta viime vuoden lopulla. VOS-rahoitusta saavilta Musiikkiopistoilta leikattiin keskimäärin 5 %, joka siirrettiin avustusten sisällä taiteen yleiseen perusopetukseen, jota valtio ei tue. Tällä siirrolla nykyistä useampi lapsi pääsee taideopetukseen piiriin Helsingissä. Musiikkiopistojen leikkaus on monella tapaa valitettavaa, mutta ainoa tapa ratkaista ongelma olisi löytää lisää rahaa avustuksiin. Tähän suuntaan pitäisikin edetä.

Lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloitteesta frisbeegolfratojen rakentamisesta Helsinkiin. Viime kerralla, kun tätä selvitettiin löytyi vain kaksi aluetta, Kivikon ja Vuosaaren liikuntapuistot ympäristöineen. Kivikkoon on toteutettu rata ja Vuosaaren rata toteutettaneen, kun liikuntapuiston takana sijaitsevaa puistoaluetta ryhdytään rakentamaan. Muita riittävän suuria vapaita maa-alueita ei ole, minne voisi perustaa frisbeegolfradan.

Esitys kaupunginhallitukselle pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen tekemiseksi Lindgre`n Venetelakka Oy:n kanssa

Käytetään Puistolan alueen avoimen ja ryhmätoiminnan hankinnan optiokausi.

 

Koko lista.