Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 12.12.2017: aloitteita ja hinnasto

Hyvää syksyn loppua ja joulun odotusta kaikille! Viimeinen kokous käsittelee aloitteita ja hinnastoa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnasto 2018

 

Maksujen ja taksojen valmistelussa sovellettavan seuraavia periaatteita:

  • Lasten ja nuorten harrastustoimintaa tuetaan muita edullisemmilla hinnoilla.
  • Toimialan on toiminnallaan edistettävä yhdenvertaisuutta. Palvelujen on oltava helposti saavutettavia.
  • Mahdolliset maksut tulee asettaa sellaiselle tasolle, että ne eivät muodosta kohtuuttomia esteitä heikommassa taloudessa asemassa olevien osallistumiselle
  • Toimialalla on sekä maksullisia että maksuttomia tiloja ja palveluja. Merkittävä osa toiminnasta on maksutonta toimintaa. Maksullisuus ei ole kaupungin tuottamassa toiminnassa merkki toiminnan korkeammasta arvosta suhteessa maksuttomiin palveluihin. Maksullisuuden perusteen muodostavat tuotantokustannukset ja toiminnan luonne suhteessa muihin samankaltaisiin palveluntarjoajiin
  • Maksuttomuudella, edullisilla hinnoilla ja tuetulla käytöllä edistetään kansalaistoimintaa ja aktiivista kansalaisuutta. Maksujen määrittelyssä otetaan huomioon osallisuusmallissa tehtävät linjaukset.
  • Maksujen määrittelyssä otetaan huomioon myös pienten erien käsittelystä koituvat kustannukset.

 

Keskustakirjasto Oodin osallistuminen Euroopan Unionin tilavuokra -kilpailumenettelyyn. Euroopan komissio etsii tarjouskilpailulla ns. ”Experience Europe” -tilaa esittely-ja neuvontapalveluille Helsingin keskustasta. Tarjotaan kilpailussa Keskustakirjastoa.

 

Maa-alueen vuokraus Kivikon liikuntapuiston alueelta Kivikon Koiraurheilukeskus Oy:lle.

 

Lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Laura Kolben toivomusponnesta keinojen selvittämiseksi, jotta nuoret voivat paremmin seurata aloitteidensa kulkua ja olla vuorovaikutuksessa viranhaltijoiden kanssa. Lautakunta pitää hyvänä ajatusta, että selvitetään keinoja, joiden avulla nuoret voivat helpommin seurata aloitteidensa käsittelyn etenemistä ja olla paremmin vuorovaikutuksessa viranhaltijan kanssa. Aloitejärjestelmän jatkokehittämistä arvioidaan osana koko Ruuti-järjestelmän kehittämistä tämän vuoden lopulla.

 

Lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponnesta nuorten aloitejärjestelmästä tiedottamiseksi kouluissa sekä tarjota ohjausta nuorille aloitteiden tekemisessä osana demokratiakasvatusta. Lautakunta pitää kannatettavana nuorten aloitejärjestelmän käsittelyä osana koulujen ja oppilaitosten demokratiakasvatusta. Kaupungin koulut ja oppilaitokset osallistuvat aktiivisesti kaupungin nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin toimintaan. Näin ollen on luontevaa, että kouluissa ja oppilaitoksissa käsitellään oppitunneilla ja muissa tilanteissa nuorten aloitejärjestelmää ja ohjataan nuoria aloitteiden tekemisessä.

 

Lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Vesa Korkkulan toivomusponnesta liittyen Konalan alueen nuorten ja nuorisojärjestöjen tilatarpeeseen. Lautakunnan näkemyksen mukaan Konalan alueen nuorten ja nuorisojärjestöjen tilatarpeet voidaan turvata myös Konalan ala-asteen remontin jälkeen.

 

Koko lista löytyy täältä.