Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 19.9.2017: vastauksia aloitteisiin

Vastaus Keskustan tekemään valtuustoaloitteeseen kaupunginosavaltuustojen perustamisesta. Tarve tuoda asiat lähemmäksi kaupunginosia ja ihmisiä näin isossa kaupungissa on ilmeinen. Tässä kohtaa lautakunta kuitenkin vastausehdotuksessa ajattelee, että nyt ei ole oikea hetki aloittaa näin mittavaa muutosta. Kaupungilla tehdään uutta osallisuus- ja vuorovaikutusmallia, joka olisi tarkoitus ottaa vuoden 2018 alusta käyttöön. Jokaiselle kaupunginosalle nimettäisiin oma kaupungin työntekijä (stadiluotsi), joka auttaa saamaan asioita eteenpäin kaupungin suuntaan ja voi toimia kokoavana voimana alueella.  Tämän lisäksi stadiluotsi vastaa alueellisten keskustelu- ja kehittämisfoorumien rakentamisesta yhdessä asukkaiden ja järjestöjen kanssa. Tämän lisäksi ehdotuksessa esitetään alueellisen osallistuvan budjetoinnin käynnistämistä vuoden 2018 alusta, joka antaa asukkaille suoraa päätösvaltaa rajatusta osuudesta kaupungin budjettia. Ehkä onkin järkevää kokeilla tätä ensin?

Mari Puoskarin tekemä valtuustoaloite julkisen teoksen siirtämiseksi Meilahdesta Hakasalmen huvilan alueelle. Se on taiteilija Kalle Hammin suihkulähdeveistos Teetä kahdelle, jonka Helsingin taidemuseo tilasi vuonna 2004 tuolloin Meilahdessa sijainneen taidemuseon puutarhaan. Meilahden näyttelyrakennuksen käytön päätyttyä teos on jäänyt kulkureittien katveeseen, alttiiksi ilkivallalle ja pronssiosien katoamiselle. Taidemuseokin ajattelee, että se on taiteellisesti korkeatasoinen, ehdottomasti säilyttämisen arvoinen ja ansaitsee näkyvän paikan. Mikäli Meilahden rakennukselle löytyy käyttöä, sen voisi säilyttää siinä. Ellei, se pitäisi sijoittaa uudelleen. Suihkulähdekoneiston ja putkiston siirtäminen on suuritöistä ja kallista. Taidemuseo on halukas selvittämään teokselle uutta sijaintipaikkaa ja järjestämään teoksen siirtämisen, mikäli siirtämisen ja uudelleen sijoittamisen kustannuksiin saadaan erillinen määräraha.

Otetaan Aleksi Malmberg Kaupunginorkesterin intendentin virkaan.

Puolletaan Tahvonlahden venekerho ry:n kotisataman satamarakenteiden ja laitureiden uusimista koskevaa lainahakemusta.

Nina Hurun ryhmäaloite nuorisotyöttömyyden hoidon tehostamiseksi armeijasta kotiutuvilla henkilöillä. Uusia keinoja on kehitetty. Helsingin Ohjaamo on aloittanut työn, jossa palveluita jalkautetaan varuskuntiin.  Toimintaa on toteutettu Santahaminan, Dragsvikin ja Vekaranjärven varuskunnissa pääkaupunkiseudullisena yhteistyönä.   Etsivän nuorisotyön ja Ohjaamon yhteistyötä varusmiespalveluksesta vapautuvien tai palveluksen keskeyttävien nuorten palveluissa voidaan vielä vahvistaa nykyisten määrärahojen puitteissa.

Thomas Wallgrenin toivomusponsi, että miten jäsenyys Mayors for Peace -verkostossa voidaan huomioida kaupungin rauhankasvatustyössä. Työtä tehdään tätä laajemmasta näkökulmasta. Työtä ohjaa Nuorisoasiainkeskuksen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma vuosille 2014-2017. Listalla kerrotaan: “Nuorisopalvelut on ollut vuodesta 2015 alkaen mukana kehittämässä ja kouluttautumassa ”Minun Silmin, Sinun Silmin” –ohjelmaan, jota koordinoidaan kaupunginkansliasta. Ohjelma pohjautuu näyttöön perustuvaan Cambridgen yliopistossa kehitettyyn vihapuheen, ääriajattelun ja vastakkainasettelun torjuntaan tähtäävään ohjelmaan ICThinking ©. Ohjelmaa on tuloksellisesti sovellettu eri-ikäisille ja eri kohderyhmille Englannissa, Skotlannissa, Keniassa ja Bosniassa. Minun silmin Sinun silmin –ohjelma on räätälöity erityisesti nuorisotyöhön ja koulumaailman tarpeisiin Helsingissä. Ohjelman kohderyhmänä ovat 13-18 vuotiaat nuoret. Ohjelman tavoitteena on vähentää konflikteja, jotka syntyvät esim. rasismista ja erilaisuuden pelosta sekä antaa konkreettisia ajattelun ja toiminnan välineitä arjen tilanteiden ja konfliktien kohtaamiseen ja ratkaisemiseen väkivallattomasti. Ohjelman avulla osallistujien ajattelu monialaistuu, ja erilaisten näkökulmien kunnioittaminen lisääntyy, jolloin vaikutetaan tehokkaasti myös jäykkään mustavalkoiseen, ääriajattelun pohjalla olevaan, ajattelutapaan. Tämä tukee demokratiakasvatusta, neuvottelutaitoja sekä lisää kykyä yhteiseen päätöksentekoon. Nuorisopalvelujen nuoriso-ohjaajia on kouluttautunut ohjelman vetäjiksi ja ohjelmaa tullaan hyödyntämään nuorten kanssa työssä. Lisäksi Nuorisopalvelut tekee yhteistyötä muiden kuntien nuorisotoimien kanssa ihmisoikeuksia edistävän nuorisotyön kehittämisessä ja Rauhankasvatusinstituutin kanssa rauhankasvatusta tukevassa työssä.” Lisäksi vastauksessa nostetaan esille kirjastojen rooli kohtaamispaikkana.

Koko lista on täällä.