Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Valtuustoaloite lasten määrän ennakointimallin korjaamisesta

Helsinki on lasten kaupunki. Yhä useampi perhe haluaa olla kaupunkilaisia ja asua Helsingissä.

 

Kaikille lapsille päivähoitopaikka läheltä kotia

 

Jokaiselle lapselle pitää tarjota päivähoitopaikka lähellä kotiaan tai työpaikkaa silloin, kun perhe sitä tarvitsee. Perheillä pitää olla varmuus siitä, että päivähoitopaikka löytyy läheltä. Arjen ajankäytön suunnittelusta tulee muuten mahdotonta. Tällä hetkellä liian moni perhe joutuu ottamaan vastaan hoitopaikan arkea vaikeuttavan matkan päästä. Meidän täytyy myös huolehtia, että päiväkodeissa henkilöstö on sitoutunutta ja osaavaa, ja että heidän työskentelyolosuhteet paranevat. Helsingin tulee lisätä nopeasti päiväkoteja ja päivähoitopaikkoja.

 

Tarvitaan parempi ennustemalli

 

Uusiin päiväkoteihin investoimisen tueksi Helsinki tarvitsee parempaa tietoa lasten nykyisestä ja tulevasta määrästä. Nykyisin ennusteet perustuvat arvioituun rakentamiseen, perheiden historialliseen käyttäytymiseen ja laskennallisiin asumisväljyyden muutoksiin. Tällainen malli huomaa muutokset ihmisten käyttäytymisessä aivan liian myöhään.

 

Tarvitsemme ennusteita joissa on mukana nykyisten ja tulevien vanhempien aikomukset. Oleellista on esimerkiksi tieto siitä, aikovatko perheet muuttaa toisiin kaupunginosiin tai kaupungista pois. Kun kyselytutkimuksen tiedot yhdistetään dataan siitä, minne ihmiset oikeasti muuttavat, saadaan tarkempi ennuste siitä minne tarvitaan lisää palveluita lapsiperheille.

 

Me allekirjoittaneet valtuutetut ehdotamme, että Helsingin väestön ennustemallia korjataan vastaamaan paremmin muuttuvia olosuhteita.

 

Elina Moisio

Mikko Särelä

 

(Valtuustoaloite on jätetty allekirjoitettavaksi valtuuston kokouksessa 30.8.2017. Se perustuu Mikko Särelän ja Elina Moision kuntavaalien alla tekemään avaukseen ennakointimallin korjaamisesta.)

(Edit: Aloite jätettiin käsittelyyn valtuuston kokouksessa 11.10.2017. Sen allekirjoitti yli puolet valtuutetuista)