Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Hyvien yritysten Helsinki

Haluan, että Helsinki kasvaa ja kukoistaa. Ilman hyviä yrityksiä ja rohkeita yrittäjiä se ei ole mahdollista. Helsingin kaupungin talouden kannalta oleellista on se, miten ja mistä rahaa saadaan kaupungin kassaan. Yrittäjät ja yksinyrittäjät tuovat kaupunkiin työpaikkoja, verotuloja ja palveluita.

On tärkeää kehittää uusia tapoja houkutella Helsinkiin osaajia, jotka luovat kaupunkiin työtä ja työpaikkoja. Yrittäjien tarjoamat palvelut ja tuotteet pitävät osaltaan kaupungin elinvoimaisena, mutta aivan yhtä tärkeää ovat ne työpaikat, joita yrittäjät tarjoavat. Työpaikat antavat helsinkiläisille ostovoimaa ja kaupungille verotuloja.

Yritykset tarvitsevat osaavaa työvoimaa. On oleellista, että Helsinki on paikka, johon ihmisillä on varaa muuttaa. Siksi tarvitsemme lisää kohtuuhintaisia asuntoja, vuokra-asuntoja ja mahdollisuuksia tarjota työsuhdeasuntoja. Osaava työvoima syntyy koulutuksella, laadukkaalla sellaisella. Kaupungissa pitää tarjota laadukasta peruskoulutusta, tutkimusta ja tuotekehitystä. Osaamisen päivittämiseen tarvitaan hyvin eri tarpeisiin räätälöityä täydennyskoulutusta.

Ympäristö- ja luontoarvot eivät ole ristiriidassa yritystoiminnan kanssa – ne myös tukevat elinkeinojen kehittymistä. Uudet työpaikat syntyvät aloille, joiden arvona on ympäristöystävällisyys. Myös vanhat työt muuttuvat koko ajan kestävämmäksi. Tähän ohjaavat luonnonvarojen niukkuus, tarve säästää energiaa, ilmastotavoitteet ja se tosiseikka, että materiaalitehokkuus ja tehokas kierrätys säästävät rahaa.

Kaupungissa toimiville yrityksille on tärkeää sijoittua lähelle asiakkaita ja yhteistyökumppaneita.  Tiivis ja liikenneyhteyksiltään toimiva kaupunki on myös yrittäjien toiveissa. Kaupunki on myös monelle yrittäjälle tärkeä asiakas. Paikallisesti tehtävät, kestävät hankinnat lisäävät kaupungin yritysten elinvoimaa.

On myös aika ottaa yrittäjät entistä vahvemmin mukaan kaupungin kehityksen suunnitteluun! On hienoa, että kaupunki kysyy enemmän yrittäjiltä heidän toiveitaan kaupungin kehittämiseen

Minä haluan valtuutettuna varmistaa sen, että yrittäjille on tarjolla riittävästi nykyaikaisia toimitiloja hyvien yhteyksien äärellä. Maria 0–1:n tapaiset tilakokeilut tuovat myös yrittäjiä yhteen ja synnyttävät uuden toiminnan mahdollisuuksia.

Uusyrityskeskukset ja yrittäjien neuvonta ovat myös tärkeitä palveluita erityisesti aloittaville yrittäjille. Myös muualta Suomeen tulleet voivat ryhtyä yrittäjiksi – neuvontaa on oltava tarpeen mukaan jokaiselle.

Tuodaan yrittäjyysasennekasvatus osaksi peruskoulua ja koulutusta Helsingissä. Yksi esimerkki on Yrityskylä osana koulua – sitä monet lapsetkin pitävät kiinnostavana. Tällöin on mahdollista jo koululaisena oppia ymmärtämään, mitä yrittäjämäinen toiminta tarkoittaa.

Helsinki on houkutteleva paikka yrittäjille. Täältä löytyvät toiminta, ostovoima ja matkailijoiden massat. Pidetään huolta siitä, että hieno Helsinkimme palvelee kaupunkina parhaalla mahdollisella tavalla myös helsinkiläisiä yrittäjiä!