Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Hylätään ehdotus – Lohiapajanlahti ansaitsee parempaa

Kuva kaavaselostuksesta

Kuva kaavaselostuksesta

Valtuustossa on käsittelyssä Lauttasaaren Lohiapajanlahden kaava. Sitä on valmisteltu yli kymmenen vuotta, eikä siitä silti olla saatu hyvää. Itse ehdotin kevään käsittelyssä lautakunnassa, että koko kaava hylättäisiin. . Valitettavasti ehdotukseni ei mennyt läpi. Rakentaminen kannattaisi keskittää Meritaidon tontille ja vähentää muualle tulevaa mm. merentäyttöä. Yritimme Lauttasaari-seuran kanssa vaikuttaa, jotta ehdotus olisi kaatunut, mutta valitettavasti tässä emme onnistuneet.

Viimeisessä käsittelyssä varajäseneni teki vielä jatkosuunnitteluohjeen: ”Samalla lautakunta edellyttää, että merentäyttöjen vaikutukset veden laatuun minimoidaan ja että veden laatua seurataan aktiivisesti”. Sekään ei tietenkään riitä pelastamaan tätä huonoa kaavaa.

Ehdotusta vastustetaan laajasti. Muistutuksia ja lausuntoja tuli kaavaan 12 kpl. Ne koskivat mm. aallonmurtajia, sedimenttejä, melu ja ilmanlaatua, tulvasuojelua ja mahdollista vedenalaista suojelua. Lisäksi liian suureen kerrosalaan, rakennusten liian suureen korkeuteen ja pituuteen, merinäkymien menetyksiin, meritäyttöjen tarpeettomuuteen. Tärkeänä nousi esille Lauttasaaren koulu- ja päiväkotitilojen, liiketilojen ja myyntialueiden riittämättömyys.

Täällä aineisto
http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginvaltuusto/Suomi/Esitys/2017/Kanslia_2017-02-01_Kvsto_2_El/D6313F94-E658-C2F4-865C-59D9EA700000/Lauttasaaren_Lohiapajanlahden_alueen_asemakaava_ja.html

ja täällä.