Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Vinkkejä tulevaisuuden työhön. Liberan työmarkkinajulkaisu.

Ajatuspaja Libera julkaisee työn tulevaisuutta koskevan raportin. Kirjoitin siihen vinkkejä tulevaisuuden työhön, eli miten kannattaa varautua nyt, mitä nyt pitäisi tehdä.

Vinkkejä tulevaisuuden työhön

Tarjoan joukon toimenpiteitä, jotka toteuttamalla voi varautua lähitulevaisuuden työhön. Työ, ikiaikainen kaveri, muuttuu hitaasti ja hiljaa, mutta myös sysäyksittäin, pieninä vallankumouksina. Helpoin tapa valmistautua muutokseen on tehdä järjestelmistä mahdollisimman joustavia. Tukirakenteiden kyky taipua ja joustaa on ainoa tapa varautua ennakoimattomaan.

Näiden toimenpide-ehdotusten arvot ovat liberaalius, luottamus ja kestävyys.

Älä kyykytä työtöntä

Jokainen tulee kokemaan elämässään jaksoja, jolloin on vailla työtä. Koulutuksesta tai tittelistä huolimatta lähes kaikki ovat jossain vaiheessa vähintään töiden välissä, työttömänä tai itsensä työllistäjänä. Jokainen joutuu turvautumaan turvaverkkoon, työttömyysturvaan ja työvoimapalveluihin. Palvelujen pitäisi olla sellaisia, että ne kohtaavat ihmisen itsenään. Sellaisia, että ne luottavat.

Kyse on tavasta, jolla valtio näkee ihmisen. Onko ihminen luonteeltaan verenimijä, jonka tärkein päämäärä on kupata valtiolta mahdollisimman paljon etuja itselleen? Vanhakantainen näkemys työttömyysturvasta perustuu tähän. Ihminen ei halua töihin. Ihmistä on vahdittava, tökittävä, pakotettava ja valvottava.

Jokaisessa järjestelmässä on tietty osuus ihmisiä, jotka hyväksikäyttävät sitä. Mutta jos koko järjestelmän rakentaa sen varaan, että kaikki mahdolliset porsaanreiät tukitaan, siitä tulee mahdottoman monimutkainen. Ja silti se sama osuus halukkaita löytää tavat käyttää järjestelmää hyväkseen. Monimutkaista järjestelmää on jopa helpompi väärinkäyttää vahingossa tai tahallaan kuin yksinkertaista.

Luottamus on kaiken perusta. Suurin osa ihmisistä haluaa löytää töitä.

Toimenpiteet

Uudistetaan työttömyysturva siten, että vähennetään kontrollia ja vahtimista. Siirrytään jälkikäteisvalvontaan ja takaisinperintään väärinkäytösten välttämiseksi.

Uudistetaan työvoimapalvelut siten, että työvoimaneuvojilla on aikaa kohdata ihminen ja hänen tarpeensa. Ostetaan osa palveluista ulkopuolisilta tuottajilta, joilla tietyn erityisryhmän työmarkkinoiden ja koulutuksen osaamista. Palkitaan onnistumisista, ei byrokratian pyörittämisestä.

Ota käyttöön perustulo.

Päivittäisestä työajasta kuukausiaikaan

Käsitys työajasta on auttamatta vanhentunut, eritoten asiantuntijatyössä. Asiantuntijat sitoutuvat kiinnostavaan ja vaativaan työhön. Työtä tehdään saumattomasti, osittain vapaa-ajalla, kotona ja lasten harrastuksissa. Usein myös edellytetään, että avainhenkilöt ovat tavoitettavissa puhelimella ja sähköpostilla myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Pieni remontti ei riitä, koska työaikalainsäädäntö on mekaaninen apparaatti. Se ei tiedä, että on olemassa vaikkapa etätyötä tai toimistoajan ulkopuolella tehtävää työtä. Joten olemme kierteessä: asiantuntijat merkkaavat tunnollisesti työajan mukaiset tunnit työajanseurantaan, tekivät ne sitten toimistossa tai eivät.

Tämä hassu järjestelmä ei vastaa todellisuutta. Se aiheuttaa tilanteen, jossa ylitöistä maksetaan vain murto-osalle korvauksia. Vain 23 prosenttia yksityisellä sektorilla työskentelevistä akavalaisista saa lain mukaiset ylityökorvaukset. (Lähde: YTN-data).

Toimenpiteet

Uudistetaan työlainsäädäntö ennakkoluulottomasti. Siirrytään asiantuntijoiden kohdalla päivittäisestä työajasta kuukausityöaikaan. Ne asiantuntijat, jotka oikeasti voivat päättää missä ja milloin työtä tekevät, voivat myös päättää siihen liittyvät lepojaksot. Mahdollisuus hallita omaa aikaa tuottaa projekteihin sitoutuneita ja luovia asiantuntijoita.

Mahdollistetaan ja otetaan aidosti käyttöön kattavasti työaikapankit.

Annetaan työpaikoilla ihmisille mahdollisuus tehdä joustavasti työtä ja etätyötä. Laitetaan työvälineet kuntoon, jotta se on mahdollista.

Uuden maailman uudet ongelmat, kaupungeissa

Laskutavasta riippuen Suomessa on 1-5 oikeaa kaupunkia. Yhä useampi valitsee kaupungin kodikseen, koska työ on lähellä ja erilaisia palveluita kattavasti. Ja oikeastaan siksi, että kaupungissa on ihanaa, koska koko ajan tapahtuu vaikka mitä ja sen voi jakaa niin monen kanssa.

Työ ja kaupunki, periaatteessa ne ovat hyvä pariskunta. Koti on siellä, työ on lähellä, palvelut vieressä. Kaupungista vain helposti tulee huono: kallis koti on täällä, työ jossain toisella laidalla, palvelut kolmannella suunnalla ja liikkuminen kestää.

Tutkimusten mukaan ihminen on sitä tyytymättömämpi, mitä pidempi työmatka hänellä on. Siksi työmatkaan käytetty aika pitäisi minimoida. Se ei ole kasvavassa kaupungissa helppoa. Kun väkeä tulee lisää, tiet ruuhkautuvat väistämättä, ellei suurin osa ihmisistä käytä joukkoliikennettä. Tehokkain joukkoja liikuttava tapa ovat raiteet. Kymmenen vuoden päästä yhä useamman pitäisi päästä töihin pikaratikalla ja metrolla.

Päiväkoti on palvelu, jonka pitää löytyä kävelymatkan päästä. Pienten lasten vaihe elämässä on ruuhkaisin, ennen kuin lapset alkavat liikkua itsenäisesti. Päiväkotien rinnalla tulisi tukea paremmin luovia päivähoitoratkaisuja, kuten ryhmäperhepäivähoitoa. Hoidon saisi siten aina järjestymään lähelle.

Onko kaupungissa varaa asua? Keskituloisella voi mennä asumiseen 59 prosenttia nettotuloista Helsingissä. Missä voi asua opettajapariskunta tai sairaanhoitajan perhe? Asumisen hinnan taittaminen on tärkein tavoite, johon päästään vain kaavoittamalla reippaasti lisää, vähentämällä rakentamisen sääntelyä, ja tukemalla kohtuuhintaista tuotantoa.

Toimenpiteet

Rakenna paljon kohtuuhintaisia asuntoja kaupunkeihin. Vähennä rakentamiseen liittyviä yksityiskohtaisia määräyksiä sekä lainsäätäjänä että kaupunkipäättäjänä. Osa määräyksistä on tarpeen turvallisuuden ja terveyden tai esteettömyyden takaamisen takia. Kuitenkin vaikkapa autopaikkamääräykset vaikeuttavat täydennysrakentamista ja nostavat asumisen hintaa merkittävästi.

Kaavoita ja paljon.

Satsaa raiteisiin ja joukkoliikenteeseen. Kasvavassa kaupungissa se on ainoa tapa vähentää liikennevälineissä käytettyä aikaa, on rakentaa mittavasti raiteita. Pikaratikoita, lähijunia ja metroa.

Mieti töiden järjestämistä työpaikalla arjen ajan hallinnan näkökulmasta. Tee toimivat etätyökäytännöt. Laita työvälineet kuntoon, että työmatkabussissa voi tarvittaessa hoitaa sähköposteja. Tarjoa kuntosali ja viikosta yksi työtunti sen käyttöä varten. Harkitse, voitko tarjota lastenhoitopalveluja työntekijöillesi.

Järjestä julkiset palvelut työssä käyvän näkökulmasta. Neuvolassa pitäisi tarjota ilta-aikoja. Kirjasto voisi olla yhden tunnin pidempään auki. Hammaslääkäriin pääsisi lauantaina.

Kuolleella planeetalla ei ole työtä

Työpanos suunnittelupöydältä tuotantoon ja palvelun tarjoamiseen asti on saatava kestävämmäksi. Se on järkevää siksi, että se säästää rahaa. Älykkäät järjestelmät optimoivat raaka-aineen käytön. Jätteen tehokas kierrätys ja kiertotalouden periaatteiden noudattaminen vähentävät tarvittavia raaka-aineita. Energian ja vedenkulutuksen minimointi säästää selvää rahaa. Vähemmällä on todellakin mahdollista saada enemmän. Samalla säästetään luonnonvaroja ja raaka-aineita.
Työn tekeminen ekologisesti kestävämmäksi tarkoittaa työpaikkojen ja toimistojen arjen muutoksia. Jokaisella työpaikalla olisi järkevää käydä läpi perusasiat sähkönkulutuksesta, veden käytöstä, jätteen vähentämisestä ja paperinkulutuksesta. Jokainen työpaikka voi kantaa globaalia vastuutaan tuntemalla hankintojensa alkuperämaan, tuotantoprosessit ja alihankintaketjut.

Toimenpiteitä

Varmista tuottamiesi palveluiden ja hyödykkeiden ekologinen kestävyys. Varaudu siihen, että kuluttaja sitä vaatii. Tarkista tuotantoketju niin, että raaka-aineen käyttö on optimoitu ja jätteiden kierrätys on tehokasta.

Kannusta säätämällä lakeja tuotteen elinkaaren varalle, neitseellisten raaka-aineiden käytöstä ja kierrätyksen tehostamiseksi. Vaadi läpinäkyvyyttä alihankintaketjuihin ja hankintoihin.

Käy läpi työpaikkasi arjen asiat: sähkönkulutus, veden käyttö, jätteet. Tunne hankintojesi alkuperä ja käyttämäsi alihankintaketjut.

Huomioi tuotteen ja palvelun uudelleenkäyttö, kierrätettävyys, myös suunnittelussa.

Käytä jakamispalveluita.