Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Kaupunkisuunnittelulautakunta 29.11.2016 raportti

Posted on Ei avainsanoja 0

Yleiskaavan toteutusohjelman luonnos
Jätettiin pöydälle kahden viikon päästä olevaan, seuraavaan kokoukseen

Jalankulkijan kantakaupunki
Päätettiin näin, muutettiin hieman yhden liitekartan nimeä

Tapanilan ala-asteen (Veljestenpiha 7-9) asemakaava ja poikkeamislupa kouluun asuntorakentamiselle
Pöydältä. Itse kaava asetetaan tässä vaiheessa näytteille, joten pitää katsoa sen jälkeen, onko koulun kohdalla oleva merkintä asuntorakentamisen sallimisesta oikea vai pitäisikö se poistaa. Poikkeamislupaan tein hylkäysehdotuksen, joka meni äänestyksessä läpi äänin 5-4. Hylkäystä kannattivat vihreät, demarit ja vasemmistoliitto. Tapanilan koulun jatkokäytöstä on syytä päättää kaavan toteuttamisen yhteydessä. Paikallisille tärkeän tilan käyttö olisi suunniteltava yhdessä ja antaa toimijoille mahdollisuus osallistua suunnitteluun

Pirjontien ja Pirkkolantien ympäristön asemakaavaehdotus ja liikennesuunnitelma
Pöydältä. Tämä laitettiin näytteille. Tein kokouksessa valmistelukehotuksen, joka luvattiin toteuttaa näytteillä olon aikana, että kun kaava on näytteillä, tutkitaan mahdollisuudet madaltaa ns. Elannon tontille suunniteltua taloa ja sijoittaa kerrosala muualle suunnittelualueella. Tämähän asiahan palaa meille lausuntojen ja muistutusten jälkeen, joten katsomme sitten tilanteen ja ehdottamani selvityksen tulokset.

Laajasalon kauppakeskuksen alueen asemakaava ja liikennesuunnitelma
Päätettiin ehdotuksen mukaan

Pitäjänmäen Patterimäen Raide-Jokerin asemakaava ja liikennesuunnitelma
Ehdotuksen mukaisesti

Esitys kaupunginhallitukselle, Raide-Jokerin tekniset asemakaavat ja asemakaavamuutokset ja liikennesuunnitelmat
Ehdotetun mukainen päätös

Meri-Rastilan Lohiniemenrannan tarkistettu asemakaavaehdotus
Vasemmistoliitto ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että ranta säilyy kaupunkilaisten käytössä eli koulutustilaa siirretään. Tuin esitystä, koska meillä on Helsingissä rantarakentamisen periaatteet, joita pitäisi noudattaa kaikissa tapauksissa. Palautusesitys meni läpi äänestyksessä äänin 5-4. Palautusta kannattivat vas, vihreät, ps ja toinen demari.

Periaatteet käyttötarkoituksen muutoksille toimitiloista asumiseen kantakaupungin rajatulla alueella.
Jäi pöydälle viikoksi kokoomuksen pyynnöstä

Malmin lentokentän alueen tarkistettu kaavarunko
Pyysin asian pöydälle viikoksi keskusteluja varten.

Lausunto kaupunginhallitukselle toivomusponnesta, joka koskee Malmin lentokentän luonto- ja virkistysarvojen säilyttämistä ja uhanalaisten eläin- ja kasvilajien tarkemman kartoittamisen selvittämistä
Päätösesityksen mukaisesti.