Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Miksi kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin?

Kansallisen kaupunkipuiston status on vetovoimatekijä. Helsingissä voisi olla oikea, urbaani kaupunkipuisto. Asema vahvistaisi Helsingin strategiaa merellisen luonnon kaupunkina sekä nostaisi meidän kulttuuriympäristöjä esiin. Samalla se suojelisi viheryhteyksiämme, ekologisia käytäviä ja vihersormia.

Suomessa on kahdeksan kansallista kaupunkipuistoa. Kunta voi hakea ympäristöministeriöltä kansallisen kaupunkipuiston statusta. Se vahvistaa alueen merkittävyyttä. Helsingissä on monia kansallisestikin merkittäviä luontoalueita, joista Keskuspuisto on vain yksi. Keskustelusta huolimatta kansallisen kaupunkipuiston perustamista ei olla koskaan oikeasti selvitetty eli niin sanottua perustamisselvitystä ei olla tehty.

Vihreä valtuustoryhmä teki aikoinaan oman aloitteen kansallisesta kaupunkipuistosta. Viime kaudella asia jäi siihen, mutta nyt valtuustoaloitteen on allekirjoittanut yli puolet nykyisistä valtuutetuista. Ehkä nyt olisi aika jo tehdä se perustamisselvitys!

Isoin kritiikki kohdistuu siihen, että ympäristöministeriö pääsisi sorkkimaan kaavoitustamme. Näinhän asia ei ole. Kaupunkipuiston rajaus, suunnittelu ja ohjaus kuuluvat kaupungille.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan pöydällä on lautakunnan vastaus aloitteeseen kansallisesta kaupunkipuistosta.

Päivitys: kaupunkisuunnittelulautakunta äänesti 6.9.2016 aloitevastauksesta. Perustamisselvityksen tyrmäävä lausunto voitti äänin 6-3. Perustamisselvityksen tekemistä kannattivat vain vihreät ja vasemmistoliitto.

Päivitys: apulaiskaupunginjohtaja Sinnemäki ehdotti kaupunginhallitukselle, että perustamisselvitys tehdään.

Päivitys: valtuusto hyväksyi 22.2. aloitevastauksen siten, että kansallisen kaupunkipuiston selvitys tehdään.

2 kommenttia
 • marja leino
  07.09.2016

  On myös erikoista se ,että vastausta haettiin Ruotsista asti .Kotkassa on paraikaa Suomen kaupunkipuistoverkoston tapaaminen ,sieltä kenties olisi löytynyt päivitettyäkin tietoa.

  • Elina
   25.10.2016

   Ihmettelin aivan samaa. Suomalainen kansallisen kaupunkipuiston idea on kuitenkin ainutlaatuinen.