Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Kohti kohtuuhintaista asumista

Posted on Ei avainsanoja 0

Pidin valtuustossa vihreiden ryhmäpuheen Asumisen ohjelmasta.

Asumisen kehittämisessä on puolueiden välillä merkittäviä eroja Helsingissä. Vihreiden mielestä tärkeintä on, että asuminen olisi kohtuuhintaisempaa. Sen pitäisi olla kaiken asuntorakentamisen perusperiaate. Asumisen ohjelmassa valtuusto päättää, millaisia asuntoja Helsingissä tuotetaan lähivuosina.

Kaupunkiin pitäisi rakentaa enemmän Ara-vuokra-asuntoja tavallisille ihmisille. Vaikka neuvottelujen tuloksena tavoitetta nostettiin, se voisi olla korkeampikin. Näissä asunnoissa asuu työssäkäyviä ihmisiä, sairaanhoitajia ja opettajia. Seudun muiden kuntien on syytä rakentaa oma osuutensa, joka on yhteisesti sovittu. On todella huolestuttavaa, että pääkaupunkiseudulla vuokra-asuntojen rakentaminen on kaukana tavoitteista.

Sääntelemättömän asuntotuotannon kustannuksia on pystyttävä suitsimaan omin keinoin ja valtion kanssa.  Autopaikat nostavat rajusti asuntojen hintoja. Tuoreimpana esimerkkinä Jätkäsaaressa on autopaikkoja, joiden hinta on 50 000 euroa! Jokainen meistä maksaa siis muiden pysäköinnistä. Kohtuuhintaiseen asumiseen päästään vain, jos pysäköintipaikattomien ja vähäautoisten kortteleiden rakentaminen tehdään mahdolliseksi. Jatkossa myös kustannukset kohdennetaan paremmin suoraan autopaikkojen käyttäjille. Tästä ohjelmassa on nyt ensimmäistä kertaa sitovat ja pysyvät kirjaukset.

Kohtuuhintaisuuden tavoitetta tukee osaomistus- ja asumisoikeusasuntojen sekä hitas-asuntojen tuotanto. Hitas- järjestelmässä on puutteensa. Sen valuvikoja tuleekin aktiivisesti korjata. Se on kuitenkin monelle perheelle ainoa mahdollisuus kohtuuhintaiseen perheasumiseen. Siksi järjestelmä on vihreiden mielestä säilytettävä. Säädeltyä tuotantoa kannattaa kuitenkin suunnata sinne, missä säätelyllä on merkitystä.  Opiskelija- ja nuorisoasuntoja sekä muiden erityisryhmien asuntoja voisi syntyä jopa ohjelmaan merkittyä enemmän.

Kaupunki tiivistyy ja lisää hyviä täydennysrakennuskohteita tarvitaan. Kaupunkiin saadaan lisää rakennusmaata, kun kaupungin keskeiset sisäänajoväylät muutetaan kaupunkibulevardeiksi. Kun vilkkaasti liikennöityjen väylien varrelle rakennetaan, on huolehdittava asuntojen terveellisyydestä. Melu- ja hiukkasongelmat tulee ratkaista kaikessa rakentamisessa kaupungissa.

Kaupunki rakentaa lähivuosina paljon uusia alueita. Uusilla asuinalueilla täytyy olla aivan ensimmäisenä viihtyisä kävely-ympäristö, toimiva joukkoliikenne ja pyöräreitit. On hyvä, että ohjelmaan kirjattiin vihreiden toimesta se, että pyöräpaikkanormia käytetään. Tässä työssä vanhoja asuinalueita ei saa unohtaa. Niiden pyöräilyolosuhteissa on vielä paljon parannettavaa. Pyöräilyn edellytykset ovatkin olennainen osa asumisen suunnittelua ja kaupungin tiivistämistä.

Asumisella on suora yhteys ilmastonmuutokseen. Kaikessa rakentamisessa pitää vihreiden mukaan pyrkiä kohti nollaenergiarakentamista. Puurakentaminen ja uusiutuvien energialähteiden käyttö on tulevaisuutta. Tätä päivää on jo nyt iherkattorakentaminen, jota Helsingissä jatketaan.

Tämä kirjoitus on julkaistu Helsingin vihreiden blogissa.