Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Kiva koulu kaikille?

Posted on Ei avainsanoja 0

Tässä Helsingin vihreiden kouluteesit:

Koulupolitiikan tavoitteet 2012

KIVA KOULU KAIKILLE

Koulutus on avain hyvinvointiin ja syrjäytymisen ehkäisemiseen. Korkeatasoinen ja oikeudenmukainen koulutusjärjestelmä on yhteiskuntamme suurin voimavara. Vihreä koulu on avoin ja tasa-arvoinen kaikille. Kaupunki on reilu työnantaja, joka huolehtii opetushenkilökunnastaan ja koulujen työntekijöistä.

AVOIN KOULU

– Oppilasdemokratiaa ja oppilaskuntien toimintaedellytyksiä on vahvistettava.
– Kaupunki on työnantajapolitiikassa ennakoiva ja johdonmukainen.
– Tieto- ja viestintätekniikka on vapautettava nykyaikaan tietokoneluokkien kahleista.

TERVE KOULU

– Kouluterveydenhoitoa on vahvistettava.
– Koulupsykologipalveluita on saatava lisää.
– Kenenkään ei tarvitse opiskella tai työskennellä homekoulussa. Kouluremontit eivät saa syödä opetuksen tai oppilashuollon rahoja.
– Opettajien jaksamisesta on huolehdittava muun muassa turvaamalla riittävät mahdollisuudet työssä kehittymiseen.

YHDENVERTAINEN KOULU

– Laadukkaat lähikoulut on turvattava kaikille
– Jokaisella on oikeus hyvään opiskeluympäristöön asuinpaikkaan, kieleen tai muuhun taustaan katsomatta
– Erityistukea tarvitsevien koulujen on saatava lisää rahaa. Tällä säästetään tulevaisuudessa miljoonia.
– Koulupudokkuuteen on puututtava etsivää nuorisotyötä vahvistamalla.
– Toisen asteen ammatillisia koulutuspaikkoja on saatava lisää.

VIHREÄ KOULU

– Luomu- ja reilun kaupan tuotteiden käyttöä on lisättävä myös kouluruokailussa.
– Kouluihin on saatava kunnon pyöräparkit sekä oppilaille että henkilökunnalle.
– Koulujen energiatehokkuutta ja kierrätystä on tehostettava.