Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Lisää kohtuuhintaista asumista

Posted on Ei avainsanoja 0

Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön ohjelmasta saatiin vihdoin neuvottelupäätös. Vuokra-asuntoja pitäisi nyt syntyä Helsinkiin lisää. Voidaan hyvin sanoa, että muutosten jälkeen ohjelma lisää kohtuuhintaista asumista Helsinkiin. Neuvottelut olivat pitkät ja kivuliaat. Saimme läpi paljon muutoksia.

Uusista vuokra-asunnoista 750 on tavallisille asunnontarvitsijoille suunnattua ara-vuokra-asuntoja. Erityisryhmille tuotetaan 250 asuntoa, opiskelijoille ja nuorisolle 300 asuntoa. Lisäksi sääntelemättömiä vuokra-asuntoja tulisi syntyä vähintään 700 vuodessa.

Kaupunkiin saadaan lisää rakennusmaata, kun kaupungin keskeiset sisäänajoväylät muutetaan kaupunkibulevardeiksi. On hyvä, että kaupunkisuunnitteluvirastossa ollaan tartuttu ajatukseen ja tällä hetkellä on meneillään selvitys aiheesta. On tärkeää laskea kannattavuus. Kun tie muuttuu kaduksi, se tulee kaupungin rahoitusvastuulle. Mutta rakennuskelpoista maata vapautuu paljon, joten se voi olla kannattavaa.

Erityisen tyytyväisiä vihreät ovat pysäköintiratkaisuihin tehtyihin tavoitteisiin. Kohtuuhintaiseen asumiseen päästään vain, jos pysäköintipaikattomien ja vähäautoisten kortteleiden rakentaminen tehdään mahdolliseksi. Uusilla asuinalueilla täytyy olla aivan ensimmäisenä viihtyisä kävely-ympäristö, toimiva joukkoliikenne ja pyörätiet. Täydennysrakennuskohteissa autopaikkanormia ei nosteta. Nyt pyrkimyksenä on kohdentaa kustannuksia paremmin autopaikkojen käyttäjille.

Vihreät toivottavat tervetulleeksi uudet asumisratkaisut ja erityisesti asukaslähtöiset konseptit. Ryhmärakennuttaminen ja -rakentaminen on kasvattamassa suosiotaan ja sitä tukemaan tarvitaan kaupungin neuvontaa. Myös asumisneuvojatoimintaa pitää kehittää.

Erityisesti maahanmuuttajataustainen väestö, nuoret, lapsiperheet ja ikääntyneet tarvitsevat apua asumisessa. Kaupunki kaipaa myös entistä vahvempaa vuokralaisdemokratiaa.

Asumisella on suora yhteys ilmastonmuutokseen. Kaikessa rakentamisessa pitää vihreiden mukaan pyrkiä kohti nollaenergiarakentamista. Puurakentaminen ja uusiutuvien energialähteiden käyttö on tulevaisuutta.

Kaupunginhallitus lähetti ohjelman valtuuston käsiteltäväksi.