Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Uudistuksia vuokra-asuntojonotukseen

Posted on Ei avainsanoja 0

Kaupungin vuokra-asuntovälitykseen on ehdotettu muutoksia, joita kaupunginhallitus käsittelee maanantaina. Jatkossa hakijat asetettaisiin kolmeen kiirellisyysluokkaan. Ekassa olisivat asunnottomat, tilapäissuojassa asuvat ja ahtaasti tai alivuokralla olevat. Toisessa olisivat ahtaasti tai puutteellisessa asunnossa asuvat ja kolmannessa ne, jotka haluavat vaihtaa asuntoa.

Jatkossakin varallisuus ja tulot vaikuttaa asunnon saantiin,  mutta varsinaisia tulorajoja ei enää ole.

Palautetta on tullut ehdotuksesta, että nyt luovutaan mahdollisuudesta asukkaiden välisiin asunnonvaihtoihin. Asuntolautakuntalaisten mukaan vaihtoja edelleen tehdään, mutta vapautuviin asuntoihin.Sisäiset vaihdot kiinteistöyhtiön sisällä olisivat edelleen mahdollisia, mikäli yhtiö hyväksyy vaihdon. Uusiin kohteisiin voidaan vastapainoksi valita aiempaa enemmän asunnonvaihtajia eli samalla lisättäisiin sitä prosenttimäärää, joka uudesta kohteesta osoitettaisiin vaihtajille. Tämän ehdotuksen tarkoituksena olisi ohjata asukasrakennetta. Ymmärrän syyn, sillä yksi suuri haastehan meillä on asuinalueiden yksipuolistuminen, jolloin olisi hyvä, että kaikilla alueilla asuisi erilaisia ihmisiä. Toisaalta tämä saattaa jäykistää nyt jouhevaa asunnonvaihtokäytäntöä, joten asiaa pitää vielä miettiä tarkkaan.
 

Muutoin ehdotus vaikuttaa oikein hyvältä ja perustellulta.

]]>