Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Natura-alueelle ei rakenneta Sipoossa!

Posted on Ei avainsanoja 0

Kaupsun suunnitelmat Sipoon Natura-aluetta käytöstä asuntorakentamiseen eivät kyllä tule toteutumaan. Sipoossa mm. mainittu Kapellviken lahti on ainutlaatuinen lintuvesialue, jollaista ei pääkaupunkiseudulta löydy toista.

Asuntorakentamista pystytään kyllä tiivistämään alueelle tarvittavan verran ilman, että arvokkaita luontoarvoja tuhotaan. Tavoitteena näyttäisi kaupsulla olevankin päästä kalliisiin ranta-alueisiin käsiksi. Sitä ei pidä tehdä luontoarvojen kustannuksella!

Vaikka muodollisesti lupaa voisikin rakentaa voisikin hakea, ei Helsinki saa olla etujoukoissa nakertamassa Natura-järjestelmää ja sen luontoarvoja Suomessa.
 
Kapellviken kuuluu muutaman muun kohteen ohella valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Nimenomaan Kapellviken alue on lintuvesialueista kooltaan suurin. Selvitykset kertovat, että 1980 luvulla suoritetuissa laskennoissa alueella pesi 60 lintulajia ja 585 paria. Eikä pelkästään pesi, vaan se on myös merkittävä muutonaikainen levähdyspaikka, ruokailupaikka monelle lajille.
 
Ei mitenkään voida ajatella, että toiset alueet korvaisivat Kapellviken aluetta. Kaikkien Sipoon alueen arvokkaiden lintuvesien lajisto poikkeaa hieman toisistaan.
 
Pääkaupunkiseudulla on vähän tällaisia, arvokkaita kokonaisuuksia. Siksi ne on syytä säilyttää.
]]>