Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Palveluverkkotyöryhmä hautasi ehdotuksen

Posted on Ei avainsanoja 0

Palveluverkkotyöryhmä hautasi Pajusen listan ja merkitsi asian tiedoksi ja pistin sen kaupunginhallitukseen mietittäväksi. Tässä tuntoja, jotka löytyvät myös Helsingin vihreiden sivuilta.

Vihreät: palveluverkkoesitys ei vastaa tehtävänantoa

Vihreä valtuustoryhmä haluaa palauttaa palveluverkkoesityksen uudelleen valmisteltavaksi. Nyt se ei vastaa niihin kysymyksiin, mitä esitykselle asetettiin. Palveluiden yhteiskäytöstä tulee tehdä yksityiskohtaisempi esitys ja selvitykseen pitää liittää alueellinen tarkastelu kaupungin palveluista. Helsinkiläisillä pitää olla myös mahdollisuus osallistua verkon kehittämiseen.

– Palveluverkkotyössä ei tähän mennessä ole kuunneltu asukkaita. Se on tehtävä viimeistään nyt, toteaa vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Mari Puoskari.

Vihreä valtuustoryhmä sanoutui irti niin sanotusta Pajusen listasta sen tultua julkisuuteen.

– Palveluverkkotyöryhmän oli tarkoitus saada esitys siitä, miten kaupungin tilankäyttöä voisi tehostaa ja parantaa. Sen sijaan toimitettiin paperi, joka on vain lakkautuslista, palveluverkkotyöryhmän varapuheenjohtaja Elina Moisio jatkaa.

Vihreät vastustavat lähikirjastojen lakkautuksia ja suhtautuvat hyvin kriittisesti esityksessä listattujen koulujen lakkautuksiin.

– Koulujen iltakäytössä on paljon tehostamisen varaa. Eri hallintokunnilla pitäisi olla nykyistä paljon enemmän mahdollisuuksia käyttää kouluja iltaisin. Käytännön järjestelyt pitää saada sujumaan, vaatii palveluverkkotyöryhmän jäsen, valtuutettu Ville Ylikahri.

Palveluverkkoesityksen käsittely siirtyy palveluverkkotyöryhmältä kaupunginhallitukselle. Vihreät vaativat, että kaupunginhallituksen tulee palauttaa asia uudelleen valmisteltavaksi. Uudelleen valmisteltuun esitykseen on saatava asiantuntijalautakuntien lausunnot. Opetuslautakunta on jo ryhtynyt vierailemaan Pajusen listalla olevissa kouluissa.

Lisätietoja:

Valtuustoryhmän puheenjohtaja Mari Puoskari, puh. 050 537 2595

Palveluverkkotyöryhmän varapuheenjohtaja Elina Moisio, puh. 040 575 5988

Palveluverkkotyöryhmän jäsen Ville Ylikahri, puh. 041 5165 671

]]>