Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Olisi aika ruuhkamaksujen!

Posted on Ei avainsanoja 0

Olisi jo aika saada ne ruuhkamaksut tänne seudulle. Selvitykset on tehty ja maanantaina kaupunginhallitus lausuu aiheesta ministeriölle.

Selvitysten perusteella edut ovat kiistattomat. Kaikissa ruuhkamaksumalleissa liikennesuoritteet pienenisivät, jolloin
myös hiilidioksidipäästöt vähenisivät 11–21 %. Liikenteen ilmanlaatua heikentävät päästöt vähenisivät eri malleilla 8–18 %. Minusta puhutaan aivan merkittävistä määristä, ei mistään nappikaupasta.

Ehkä suurin huolenaiheeni on se, miten tuotot kanavoitaisiin tälle seudulle ilman valtion välistävetoa. Paineet joukkoliikenteen kehittämiselle ovat kiistattomat. Ruuhkamaksut tarkoittaisivat lisätarvetta joukkoliikenteelle seudulla. Lisäys tarkoittaisi, että tariffituki kasvaisi pääkaupunkiseudulla 11–16 milj. euroa vuosittain. Tuotot pitäisikin yksiselitteisesti ohjata seudun liikennejärjestelmän investointien, ylläpidon ja hoidon kustannuksiin. Kohdentaminen olisi yksinkertaisempaa, jos ruuhkamaksu säädettäisiin veron sijaan maksun luonteisena. Tämä todetaan myös kaupunginhallituksen lausunnossa.

Selvitys kertoo, että ruuhkamaksuilla olisi sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia seudun elinkeinoelämälle. Tämä vaatii vielä lisäselvittelyä. Ruuhkattomuus tarkoittaa parempaa saatavuutta kauppoihin. Ja se lisää seudun vetovoimaa. Kuitenkin pitää varoa ns. muurivaikutusta, että ihmiset eivät enää tule keskustaan maksujen pelossa. Tällainen on tietenkin mahdollista kiertää, jos työpaikkaliikenne olisi pääkohde maksujen keräämiselle.

Joo, ei muuta kuin maksut kehiin! Seurataan Lontoota ja Tukholmaa!

]]>