Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Sosiaalijohtajan kalustehankinnat

Posted on Ei avainsanoja 0

Kaupunginhallitus käsitteli sosiaalijohtajan kalustehankintoja siinä yhteydessä, että lausui asiasta eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle, joka tutkii asiaa.

Kaupunginhallitus on pahassa raossa. Itselleni ainakin on selvää, että hyviä tapoja, hyvää makua ja ehkäpä kaupungin hankintaohjesääntöjä on rikottu. Hankinta on liian kallis, ja selvästi olisi kannattanut miettiä tarkemmin.

Kaupunginhallitus ei kuitenkaan voi kirjoittaa tällä tavoin, kun se vastaa apulaisoikeusasiamiehen selvityspyyntöön. Se pidättäytyy vastauksessaan oikeuspalvelujen lausunnossa, joka toteaa kaupungin laillisuusvalvojana, ettei lakia olla rikottu.

Meidän ehdotuksesta päätökseen lisättiin, että ”samalla kaupunginhallitus kiinnittää hallintokuntien huomion kaupungin hankintaohjeiden noudattamiseen erityisesti suorahankintoihin liittyen. ”

Tämä tiivistää sen, mitä asiasta voi nyt sanoa: sääntöjä pitäisi noudattaa.

Samalla kaupunginhallitukselle jää selvästi vielä mahdollisuus jatkossa puuttua asiaan. Seuraava kohta on silloin, kun apulaisoikeusasiamiehen vastaus tulee. Se ratkaisee kuitenkin, onko rikottu hankintalakia. Jos lakia on rikottu, on syytä ryhtyä muihin toimenpiteisiin.

Henkikökohtaisesti olen sitä mieltä, että toivottavasti kaikki asianosaiset ovat ottaneet opikseen. Säännöt on tarkoitettu noudatettaviksi, vaikka tilanteet olisi mitä tahansa. Vaikka laki ei rikottaisi, hyvää makua ja tapoja kuitenkin. Mikään virasto ei kuitenkaan voi tarvita 70 000 euron kalusteita.

—————————————-

MIKSI EMME KANNATTANEET DEMAREIDEN EHDOTUSTA?

Emme vihreässä kaupunginhallitusryhmässä kannattaneet demareiden ehdotusta, että kaikki viraston osastopäälliköt olisi alistettu sisäiseen tutkintaan suorahankintojen osalta.

Tähän on yksinkertainen syy: yksi ihminen on toiminut harkitsemattomasti ja olisi täysin kohtuutonta sen perusteella pistää koko virasto sisäiseen tarkastukseen.

Se olisi  epäreilua. Sosiaaliviraston väki on tässä asiassa vain sijaiskärsijän roolissa ja tällä demareiden ehdotuksella olisimme alistaneet heidän työnsä sisäisen tarkastelun alaiseksi, vaikka he eivät ole tehneet mitään väärää.

Jos kaupunginhallitus olisi erillisesti käskenyt tutkia juuri tätä asiaa, olisi se ollut valtavan suuri epäluottamuslause koko virastoa kohtaan.

Oman näkemykseni mukaan vain yksi henkilö on tässä tilanteessa osoittanut huonoa arvostelukykyä.


Siksi me ehdotimme että kaikkien hallintokuntien tulee kiinnittää huomioita hankintaohjeisiin, erityisesti suorahankintatapauksessa. Esittelijä otti tämän ehdotuksin nimiinsä.

]]>