Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Tontinvuokrat valtuustossa

Posted on Ei avainsanoja 0

Valtuusto päättää tänään tontinvuokrien korotuksista. Paljon keskustelua on käyty, ja asia onkin kamalan hankala.

Olen ollut kiinteistölautakunnan ehdotuksen kannalla. Pidän hyvänä vihreiden ehdotuksesta tehtyä pidennystä aikaan, jona korotuksia tehdään. Ajattelen itse niin, että koko Helsingin alueella pitää olla yhdenvertainen kohtelu tontinvuokrien kohdalla. Nyt jo suurin osa maksaa sitä tasoa, jolle näitä tarkistukseen tulevia tontteja ollaan
nostamassa. Oma kysymyksensä on, ovatko vuokrat koko kaupungissa kohtuullisella tasolla.
Vuokrausperusteeksi esitettävät pääoma-arvot perustuvat Asumisen rahoitus- ja
kehittämiskeskuksen uustuotannolle vahvistamiin vyöhykehintoihin, mutta ovat niitä alempia, alle puolet niistä. On myös kysymys siitä, onko 4 % tuottovaatimus oikein. Se on kohtuullinen, jos asiaa tarkastelee omaisuuden tuoton näkökulma. Tämä raha tulee kaupungin kassaan, jolla maksetaan palvelut. Kyse ei ole pienistä rahoista. Vuoden 2007 päättyessä Helsingin kaupungilla oli voimassa yhteensä 4 599 asuntotonttia koskevaa maanvuokrasopimusta. Maanvuokratulot näistä olivat n. 73 milj. euroa. Asuntotonteilla tuottoprosentin alentaminen kahteen prosenttiin merkitsisi 35 milj. euron vähennystä vuotuisissa maanvuokratuloissa ja kaikkiaan n. 875 milj. euron suuruista maaomaisuuden arvonalentumista. Virasto hoiti mielestäni asian luokattoman huonosti, lähettämällä asiasta ilmoituskirjeen kylmästi. Tätäkin puolta on vielä kehitettävä.

]]>