Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

En kannata kannata Vallilanlaakson pilkkomista

Posted on Ei avainsanoja 0

Vielä kerran selväksi kantani Vallilanlaaksoon ja tiedelinjaan.

Helsingin Vihreät eivät halua, että Vallilanlaakso pilkotaan joukkoliikennekaduksi. Vihreät eivät myöskään halua Pietari Kalmin kadun jatkoa. Vihreät ovat osoittaneet nämä mielipiteensä myös kaupunginhallituksen äänestyksissä.

Kaupunginhallitus teki maanantaina 2.2 päätöksen Tiedelinjan 506 linjauksesta. Valitettavasti enemmistö kaupunginhallituksen jäsenistä oli valmiita uhraamaan Vallilanlaakson ainutlaatuisen puiston nopeuttaakseen Tiedelinjan aikataulua viiden minuutin verran.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti joulukuussa 2008 yksimielisesti nopeuttaa Tiedelinjaa kajoamatta Vallilanlaaksoon. Apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä (Sdp) ei pitänyt tästä ratkaisusta, ja yritti hyväksyttää niin sanotun joukkoliikennekadun, eli Vallilanlaakson läpi menevän linja-autotien, kaavan kaupunginhallituksessa.

Farssimaisen käsittelyn lopputulos oli, että kaupunginhallituksen enemmistö päätyi tukemaan Pietari Kalmin kadun jatkeen vetämistä puiston läpi. Pala puistoa tuhoutuu tässäkin ratkaisussa, ja vaarana on, että myös joukkoliikennekatu toteutetaan myöhemmin.

Asiasta äänestettiin kaupunginhallituksessa kaksi kertaa. Vihreät esittivät kaupunginsuunnittelulautakunnan yksimielisessä kannassa pysymistä, mutta vain vasemmisto tuki vihreiden esitystä.

Toisessa äänestyksessä vastakkain olivat Pietari Kalmin kadun jatke ja Vallilanlaakson joukkoliikennekatu. Kaikki vihreät ja vasemmistoliiton Ojala äänestivät tässä äänestyksessä tyhjää, koska eivät halunneet antaa väärää viestiä siitä että tukisivat joukkoliikennekatua. Vihreät eivät siis toisin sanoen ottaneet kantaa kahden huonona pitämänsä vaihtoehdon välillä.

Koska kaupunginhallituksen päätös ei vaadi kaavamuutosta, ei valtuusto enää pääse asiaa käsittelemään.

Vihreät ovat vahvasti sitä mieltä, että joukkoliikennettä pitää nopeuttaa. Se voidaan tehdä liikennevaloetuuksia lisäämällä ja ruuhkia hillitsemällä. Vallilanlaakson osalta tulisi vihreiden mielestä vielä tutkia maisemoitu raitiotievaihtoehto.

Katso keskustelua samasta aiheesta aikaisemmasta blogimerkinnästä.

]]>