Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Ruuhkamaksut. Nyt

Posted on Ei avainsanoja 0

Haluan liittyä ruuhkamaksukuoroon ja ylistää niitä. Tässä tämänpäiväinen Helsingin vihreiden kannari, josta olen samaa mieltä! Todella samaa mieltä! Helsingin Vihreät vaativat nopeita päätöksiä ruuhkamaksuista
Helsingin Vihreät pitävät liikenne- ja viestintäministeriön tänään
julkaistuja tuloksia ruuhkamaksuselvityksestä erinomaisina. Ministeriön
selvitys osoittaa, että ruuhkamaksut estäisivät pääkaupunkiseudun
tieverkon tukkeutumisen ja lisäisivät joukkoliikenteen käyttöä.
Selvitystä jatketaan kolmen erilaisen ruuhkamaksumallin pohjalta. – Nyt tarvitaan nopeaa etenemistä asiassa. Ilman ruuhkamaksuja liikenne puuroutuu lopullisesti, toteaa Helsingin Vihreiden puheenjohtaja Ville Ylikahri. – Uskon, että Helsingin muutkin poliittiset ryhmät ovat valmiita
tukemaan ruuhkamaksujen käyttöönottoa viimeistään tämän selvityksen
tulosten jälkeen. Helsingin Vihreät eivät vielä ota kantaa siihen, mikä ruuhkamaksujen
perimismalli olisi toteuttamiskelpoisin, vaan odottaa ministeriön
jatkoselvityksiä asiassa. Vihreän ajatuspajan syksyllä julkaistussa
ruuhkamaksumallissa päädyttiin satelliittipaikannukseen. – Satelliittipaikannus olisi monella tapaa paras tapa kerätä
ruuhkamaksut, mutta jos tekniikka ei ole valmista tai se on liian
kallista, voidaan ruuhkamaksuja kerätä myös Tukholman tapaan erillisissä etäluettavissa maksupisteissä, Ylikahri sanoo.

]]>