Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Rakennetaan. Rakennetaan päiväkoteja

Posted on Ei avainsanoja 0

Taloustilanne on sellainen, että julkisen vallan kannattaa rakentaa. Helsingin kaupungin kannattaa rakentaa. Yksityinen rakentaminen on Helsingissä pysähtynyt. Valtuusto puhui tänään ensi vuoden raamista. Kyllä huolta taloustilanteesta kannettiin oikein joukolla. 

 

Nyt on aika käydä läpi maankäytön ja asumisen ohjelman tavoitteet. Tavoitteita voidaan joustavasti soveltaa siten, että nyt laskusuhdanteessa rakennetaan enemmän vuokra-asuntoja ja enemmän omasta toimesta. Kun nousuun taas lähdetään, kovan rahan asuntotuotanto lähtee varmasti käyntiin. On ehdottoman järkevää rakentaa nyt enemmän vuokra-asuntoja.

 

Kaupungin pitäisi nyt rakentaa itse. ATT:n pitäisi nyt alkaa myös itse rakennuttamaan kovan rahan asuntoja.

  

Olemme kaikki piinallisen tietoisia monesta kohtalaisen katastrofaalisesta päiväkotitilanteesta eri puolilla Helsinkiä. Erityisen huolestuneita viestejä olen saanut päiväkoti Maston tilanteesta Katajanokalta. Teinkin valtuustoaloitteen tilanteen parantamisesta.

 

Lapsia tuntuu tulevan ovista ja ikkunoista. Nyt näyttää myös siltä, että tilanne on kohtalaisen pysyvä eikä kovin suhdanneherkkä. Vviime vuoden tammikuussa oli 700 lasta enemmän kuin edellisenä vuonna. Nyt taas tammikuussa oli muutamia satoja enemmän kuin edellisenä vuotena. Olemme siis siirtyneet uusille kierrosluvuille. Nyt on pakko rakentaa lisää päiväkoteja. Uusien tilojen rakentaminen kestää vuosia, Ennen niiden valmistmista on pystyttävä löytämään täydentäviä tiloja, rakennettava parakkeja ja lisättävä henkilökunnan määrää.

 

 

Helsingin väestönkasvu perustuu nyt jo osittain maahanmuuttajiin.Toivon, että maahanmuutto myös lisääntyy lähivuosina, jotta Helsingistä tulee avoimempi ja suvaitsevaisempi kaupunki. Työllistyminen ja työpaikka ovat avain siihen, että maahanmuuttaja pääsee kiinni yhteiskuntaan ja sen sääntöihin. Huonon kotoutumisen tuloksista vältytään vain, jos maahanmuuttajien työllistymiseen tartutaan ensi tilassa. On tärkeää huolehtia siitä, että kaupunki tarjoaa työpaikkoja maahanmuuttajille. On myös etumme, jos vaikkapa palveluja pystytään tarjoamaan helsinkiläisten puhumilla monilla kielillä.

]]>