Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Yhteiskuntavastuu tuottaa tulosta

Posted on Ei avainsanoja 0

Kauppa on vastuussa hyvästä henkilöstöpolitiikastaan, ympäristöteoistaan sekä kuluttajilleen tarjoamistaan valinnanmahdollisuuksista. HOK-Elannon vaaleissa saa äänestää sekä netissä että postitse perjantaina 22.2. aina 7.3. asti. Äänestä minua numerolla 614.

Hyvää henkilöstöpolitiikkaa on se, että tarjotaan työpaikkoja vajaakuntoisille ja harjoittelupaikkoja mielenterveyskuntoutujille. Maahanmuuttajia on mahdollista rekrytoida tietoisesti, auttaa uralla eteenpäin.

Hyvä kauppa kantaa vastuunsa kaupungin kehittämisestä. Kaupungissa lähikauppaan voi kävellä tai pyöräillä. Pääkaupunkiseutua ei saa rakentaa autojen ja hypermarkettien varaan.

Ympäristövastuuta kauppa voi osoittaa energiaa säästämällä. Tuotteiden ilmastovaikutuksista pitää olla enemmän tietoa saatavilla. Myös lähellä tuotetut tuotteet, reilun kaupan tuotteet ja luomu kuuluu hyvän kaupan valikoimiin.

Äänestä HOK-Elannon vaaleissa!

]]>