Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Vihreää asumista tulevaisuudessa

Posted on Ei avainsanoja 0

Pitkällisten ja piinallisten neuvottelujen jälkeen kaupunginhallitusryhmät sopivat lauantaina Maankäytön ja asumisen toimenpideohjelmasta. Pakko sanoa, että en ymmärtänytkään, miten erilaisia ryhmien ajatukset ovat! No, sopuun päädyttiin ja olen tyytyväinen siihen, miten saimme vihreitä tavoitteita läpi.

 

Hitas-järjestelmä päätettiin säilyttää sekä rakentaa enemmän vuokra-asuntoja tulevaisuudessa. Asumisen kustannuksia lasketaan mm. selvittämällä millaisin mallein asemakaavamääräysten mukaiset autopaikat toteutetaan siten, että kustannukset kohdentuvat nykyistä suoremmin autopaikan käyttäjille.

 

Ohjelmaan lisättiin sieltä täysin puuttunut energiatehokas rakentaminen. Tonttien luovutus- ja vuokrausehtojen avulla edistetään energiatehokkuutta ja uusiutuvien energiamuotojen käyttöä, esimerkiksi kaukolämpöverkkoon liittymistä ja lämpöpumppujen hyödyntämistä. Suoraa sähkölämmitystä ei sallita uudisrakentamisessa pääasiallisena lämmitysmuoton.

 

 Uudisrakentamisessa siirrytään energiatehokkaisiin ratkaisuihin ja matalaenergiarakentamiseen. Samoin vanhan rakennuskannan perusparantamisessa.

 

Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen edistäminen nostettiin myös tärkeäksi teemaksi. Uudet asuinalueet, myös pientaloalueet, suunnitellaan ja toteutetaan siten, että joukkoliikenteen hyvä palvelutaso varmistetaan. Uusilla asuinalueilla ja täydennysrakentamisessa selvitetään mahdollisuutta toteuttaa vähäautoisia ja autottomia kortteleita. 

 

Jatkossa asuntorakentamisessa otetaan huomioon pyöräilyn tarpeet. Asemakaavoihin voidaan lisätä määräykset tonttikohtaisista polkupyöräpaikkojen vähimmäismääristä. Lisäksi omatoimista kerrostalorakennuttamista ja yhteisöllisiä ratkaisuja asuntorakentamisessa tuetaan.

]]>