Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Helsinki, arkkitehtuurin johtava keskus?!

Posted on Ei avainsanoja 0

Kaupunginhallituksessa on käsittelyssä Helsingin arkkitehtipoliittinen ohjelma.Ohjelma haluaa tehdä arkkitehtuurista ymmärrettävämpää mm. perustamalla informaatiokeskuksen, rakennesuojelurahaston ja  arkkitehtuuriasiamiehen tehtävän talous- ja suunnittelukeskukseen.

Ohjelman tavoitteet ovat kyllä pikkasen korkealla: ”Helsinki pyrkii maailman tietoyhteiskunnan, kaupunkisuunnittelun ja arkkitehtuurin johtavaksi keskukseksi.” Right, matka taitaa olla aika pitkä tuohon pisteeseen…

Kaupungin sisällä pitäisi tehdä aika paljon, hallintokunnissa ei aina ihan arkkitehtuuriset arvot pääse vallalle. Lähivuosina tulee suuria alueita rakennettavaksi kerralla, kuten Jätkäsaari, Hernesaari, Keski-Pasila ja Kruunuvuorenranta. Ei ole ihan se ja sama, mitä sinne pykätään pystyyn. Toisaalta pitää varoa sitäkin, että suuria alueita luovutetaan kerralla rakennettavaksi. Silloin tuppaa tulemaan lähinnä korkeatasoista omistusasumista, ei suinkaan kipeästi kaivattuja vuokra-asuntoja.

Ehdotetuista toimenpiteistä useat tarvitsevat rahaa, kuten maisema-arkkitehtuurin professuurin lahjoittaminen Teknilliselle korkeakoululle ja mainittu arkkitehtuuriasiamies. Ohjelma meneekin vielä valtuuston lähetekeskusteluun, jonka jälkeen kaupunginhallituksessa päätetään, mitä ohjelman toimenpiteistä toteutetaan.

]]>