Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Lääkärinä opiskelija?

Posted on Ei avainsanoja 0

Kaupunginhallitus lausui tänään terveydenhuollon ammatinharjoittamissäädösten muuttamisesta. Esityksenä oli, että lääketieteen opiskelijat voisivat työskennellä sijaisina vasta viiden vuoden opiskelun jälkeen. Nykyisin he saavat työskennellä neljän vuoden jälkeen. Lisäksi esitettiin, että ns. eurolääkäripalvelu pitäisi suorittaa vain terveyskeskuksen palvelussa. Tähän asti sen on voinut tehdä myös keikkalääkärifirmoissa.

Osa kaupunginhallituksesta, minä mukaan luettuna, oli asiasta eri mieltä ja lausunnosta äänestettiinkin. Esitys kieltää eurolääkäreiltä keikkalääkärifirmoissa työskentely käytännössä heikentää lääkäreiden saatavuutta.Tämä on suuri ongelma jo nyt pääkaupunkiseudulla. Sitä suurempi ongelma on maalla, jonne päivystäviä lääkäreitä on vaikea saada.

Lisäksi en nähnyt syytä, miksi opiskelijoiden päivystysoikeutta pitäisi rajoittaa. Potilasvahinkotilastojen mukaan opiskelijoille ei tapahdu sen enempää virheitä kuin muillekaan. Mieluummin osaava opiskelija kuin ei lääkäriä ollenkaan.

]]>