Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Yhdenvertaisuutta työelämään

Posted on Ei avainsanoja 0

asiantuntijat. Vaikka kokoomuksen kansanedustaja Petri Salo esittääkin julkisesti rastistisia ajatuksiaan, yleisesti maahanmuuttoon suhtaudutaan asiallisesti. Työpaikoilla nähdään jatkossa suurempi kirjo kielellisiä, uskonnollisia ja etnisiä taustoja. Myös seksuaalivähemmistöjen asema tulee näkyvämmäksi. Jokainen voi olla oma itsensä, kun kahvipöydässä puhutaan perheestä ja parisuhteesta. On kuitenkin ihmisiä, joiden yhdenvertaisuuden puolesta täytyy tehdä lujasti töitä. Esimerkiksi vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien aseman vahvistaminen edellyttää voimakkaita erityistoimenpiteitä. Työyhteisöjen, johtajien ja työmarkkinaosapuolten lisäksi vastuu on myös poliitikoilla. Politiikan tehtävä on puolustaa myös niitä, joiden ääni ei muuten kuuluisi päätöksenteossa.
]]>